All in one search

Ime podjetja

Create date

-

SIST ISO 50002:2017, Energetske presoje – Zahteve z navodili za uporabo

9. Jan 2018

Slovenski inštitut za standardizacijo SIST EOL 124 125Ministrstvo za infrastrukturo je lani izdalo Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16), ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev. V 5. členu pravilnika je zapisano, da se za izdelavo energetskega pregleda uporabi tudi metodologija iz standarda SIST ISO 50002, Energetske presoje – Zahteve z navodili za uporabo. Standard opredeljuje minimalni sklop zahtev, ki bi se uporabljale za identificiranje možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in določa načela za izvajanje energetskih presoj, zahteve za skupne procese med energetskimi presojami in rezultate energetskih presoj. Vse temelji na dobrih praksah iz upravljanja z energijo in energetskega presojanja ter vključuje minimalni sklop zahtev za izboljšanje opredelitve, izvedbe, sprejetja in zaključka energetske presoje. Od novembra 2017 je standard na voljo v slovenskem jeziku.

Slovenski inštitut za standardizacijo - SIST
www.sist.si