All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

13. Maj 2019

Slovenski institut za standardizacijo SISTSIST je izdal prevod standarda SIST ISO 45001:2018, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Zahteve z napotki za uporabo. Vsaka organizacija je odgovorna za zdravje in varnost delavcev pri delu. Ta odgovornost vključuje spodbujanje in varovanje njihovega fizičnega in duševnega zdravja. Privzem sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu naj bi organizaciji omogočil, da zagotavlja varna in zdrava delovna mesta, preprečuje z delom povezane poškodbe in okvare zdravja ter nenehno izboljšuje izvajanje zdravja in varnosti pri delu. Namen sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu je zagotoviti okvir za obvladovanje tveganj in priložnosti za zdravje in varnost pri delu. Cilj je preprečevati z delom povezane poškodbe in okvare zdravja delavcev ter zagotavljati varna in zdrava delovna mesta. Zato je ključnega pomena, da organizacija z izvajanjem uspešnih preventivnih in varnostnih ukrepov odpravlja nevarnosti ter v največji meri zmanjšuje tveganja za zdravje in varnost pri delu.

Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST
www.sist.si