All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Smernice za nizkoogljično družbo morajo vsi upoštevati

24. Jul 2018

Pivovarna Laško UnionNovi ploščni izmenjevalec čistilne naprave v Laškem.Države podpisnice Pariškega sporazuma iz leta 2015 so izkazale zavezanost trajnostno naravnani okoljski politiki. Sprejeti akcijski načrt gospodarskim družbam predstavlja velik izziv, kako zaveze vpeljati v svoje proizvodne procese. Odgovornost do naravnega okolja v Pivovarni Laško Union d.o.o. vgrajujemo v vsakodnevno poslovno življenje. Zmanjševanje emisij v okolje je za nas ključnega pomena. Z namenom zmanjševanja porabe vode zamenjujemo tehnološke enote. Glavni projekti, ki smo jih izpeljali v preteklih letih, so prenova kotlovnice, nadgradnja anaerobne faze čiščenja odpadne tehnološke vode s ploščnim izmenjevalcem toplote, projekti zmanjševanja specifične porabe vode pri avtomatskih pranjih ter sprejetje novega načrta gospodarjenja z odpadki v proizvodnih in poslovnih enotah. Specifično porabo energentov in vode mesečno spremljamo. Tako ocenjujemo uspešnost izvedenih ukrepov ter prepoznavamo izzive, ki jih ovrednotimo po prioritetah. Tako Pivovarna Laško kot Pivovarna Union sta od leta 2016 del skupine Heineken. Glavni cilji, ki jih je postavila družba, se kažejo v povečanju deležev toplotne in električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Zaveza skupine je, da do leta 2030 poveča delež energije pridobljene iz obnovljivih virov na 70 %. To bomo dosegli z vpeljevanjem tehnologij, ki temeljijo na hidro, solarni in vetrni energiji. S konstantnim zmanjševanjem ogljičnega odtisa družbe bomo izboljševali ekonomičnost tehnoloških procesov. Smernice nizkoogljične družbe moramo upoštevati vsi, ne samo gospodarski subjekti. Predvsem državna gospodarska politika bo morala postaviti strategijo implementacije točk sporazuma. Z  razpisnimi vzpodbudami in pomoči pri izmenjavi primerov dobrih praks mora doprinesti h hitrejšemu uresničevanju zavez.

Pivovarna Laško Union d.o.o.
www.pivovarnalaskounion.com