All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Telekom Slovenije nenehno uvaja rešitve brezpapirnega poslovanja

20. Jul 2018

Telekom Slovenije E podpis na tablici v Telekomovem centruE-podpis na tablici v Telekomovem centru.Skladno s trendom uvajanja digitalnega poslovanja v Telekomu Slovenije že več let uvajamo rešitve brezpapirnega poslovanja za lastne potrebe in na področju poslovanja z uporabniki in dobavitelji. Tako za podpis naročniških dokumentov uporabljamo podpis z digitalnim kvalificiranim certifikatom, uporabnikom pa omogočamo podpis dokumentov z digitalno tablico, tako da vse večji delež dokumentov ne spreminja izvorne oblike in ostaja celoten življenjski cikel v elektronski obliki. Tudi dokumenti na terenu se podpisujejo elektronsko. Večino pogodb in drugih dokumentov uporabnikom pošiljamo v e-obliki. Hkrati uporabnike spodbujamo k prejemanju elektronske oblike računa, ob prehodu na e-račun pa jim podarimo tudi 200 točk v Programu zvestobe. K uvajanju elektronskih računov in povečevanju deleža digitalne dokumentacije spodbujamo tudi svoje dobavitelje. V letu 2017 smo v elektronski obliki prejeli 36,6 % računov, kar je za 4,4 odstotne točke več kot v letu 2016. Skupno imamo digitaliziranih več kot 70 % vhodnih dokumentov, v letu 2018 pa načrtujemo nadaljnjo digitalizacijo na tem področju.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si