All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Uspešna zunanja presoja po ISO/IEC 17020

7. Jul 2017

ERICo 121Odvzemanje vzorcev na deponijiMaja so na inštitutu ERICo uspešno prestali presojo skladnosti delovanja kontrolnega organa po zahtevah standarda ISO/IEC 17020. Akreditacija po omenjenem standardu je pogoj za pridobitev in ohranjanje pooblastil na področju odpadkov. ERICo je bil prvi v Sloveniji, ki je pridobil takšno akreditacijo (avgust 2011). ERICo spada med večje izvajalce analiz, svetovanja in nadzora za področje odpadkov v državi in je samo v lanskem letu tovrstne storitve opravil za več kot 100 klientov iz industrije, lokalne uprave, komunale, predelave odpadkov, obrti, farmacije in kmetijstva. Storitve s tega področja obsegajo osnovne analize, izdelave ocen in vrednotenje odpadkov, načrte gospodarjenja in ravnanja z njimi ter karakterizacije goriv iz odpadkov. Vrednotijo še nevarne lastnosti odpadkov za določitev številk, izdelujejo ocene nevarnih lastnosti biomase, ocene vrednotenja nevarnih lastnosti odpadkov večjega obsega na degradiranih območjih in širše študije po potrebah naročnikov.

ERICo d.o.o.
www.erico.si