All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Vključevanje trajnostnega razvoja v program fakultete

24. Jul 2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vedeSodelujoči v programu ekošolaFakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru se je kot ena prvih fakultet v študijskem letu 2013/14 pridružila programu Ekošola, s čimer tudi formalno izkazujemo usmerjenost v trajnostni razvoj. Vsebine trajnostnega razvoja fakulteta uspešno vključuje v svoje študijske programe s predmeti, kot sta na primer Okoljevarstveni inženiring in Zeleni informacijski sistemi. Študenti in zaposleni fakultete vsako leto sodelujemo pri trajnostno naravnanih projektih ter izvedemo čistilne, zbiralne in ozaveščevalne akcije. Na Fakulteti promoviramo vsebine trajnostnega razvoja na tradicionalni Konferenci o razvoju organizacijskih znanosti ter v odmevnih znanstvenih revijah. Pri izvajanju trajnostno naravnanih aktivnosti so uspešni tudi študenti. V sodelovanju z mentorji letno pripravijo več raziskovalnih in diplomskih nalog na temo trajnostnega razvoja. Študentka Nina Milinkovič je letos na usposabljanju v Lizboni pridobila naziv ambasadorka Mladih poročevalcev za okolje v Sloveniji.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
www.fov.um.si