All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Vsak novorojenček dobi v dar medovito drevo

7. Jul 2017

Občina-Bled-Foto-2 121Stara drevesa nadomeščajo z novimiZnačilnost Bleda je temna gozdno zelena barva. Zelen je tudi odsev gosto poraščenih osamelcev, ki odsevajo na jezerski gladini. Značilnost Bleda so tudi dokaj sonaravno oblikovane parkovne površine, ki se iz naravno raščenih okoliških moren ali ledeniških nasipov spontano prelivajo v bolj urbane parke. Na žalost je urbanizacija, zlasti zadnjih 150 let, vnesla svoj vpliv v ta dragoceni prostor. Številna drevesa se tudi naravno starajo. Zato intenzivno pristopamo k nadomeščanju predvsem visokodebelne drevnine. Na morenah prevladujejo hrasti dobi in lipe, ob jezerski obali vrbe in druga obvodna vegetacija, za nekdaj bolj mondene ureditve ob posameznih objektih ali manjših parkih pa so značilni kostanji. Letošnja novost je tudi, da na pobudo Čebelarske zveze Slovenije občina vsakemu novorojenčku podari sadiko medovitega drevesa, ki jo lahko starši zasadijo v domačem okolju ali na javni površini.
Pripravil: Matjaž Berčon, pomočnik župana za infrastrukturni in strateški razvoj

Občina Bled
www.bled.si