All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Žarilno peč Ebner ohlaja najmodernejši adiabatni sistem

27. Mar 2019

SIJ hladnilni sistemHladilni sistem v SIJV Skupini SIJ vlagamo v najboljše razpoložljive tehnologije, s katerimi proizvajamo vrhunske izdelke na okolju prijazen način. Tako v valjarni SIJ Metala Ravne linijo za toplotno obdelavo jekla, katere najpomembnejši del je kontinuirna žarilna peč Ebner, ohlajamo z zaprtim adiabatnim hladilnim sistemom. Gre za najbolj ekonomičen način hlajenja opreme, ki ga poznamo danes. Zaprt adiabatni hladilni sistem deluje popolnoma samostojno na osnovi zaprtega hladilnega tokokroga in praktično nima izpustov vode v okolju. Obratovalni stroški hladilnega sistema so zelo nizki, električna energija se uporablja le za pogon ventilatorjev, ki so frekvenčno vodeni. Z izgradnjo takšnega hladilnega sistema smo v SIJ Metalu Ravne znižali stroške za 80 odstotkov v primerjavi s hladilnimi sistemi z vodnimi stolpi. Adiabatni hladilni sitem je tudi bistveno manj hrupen, ne odvaja vodnih par v ozračje in ne proizvaja odpadnih vod, ki nastajajo pri ostalih tovrstnih hladilnih sistemih.

SIJ d.d. 
www.sij.si