Mestna občina Koper

Mestna občina Koper

Verdijeva ulica 10
6000 Koper
Slovenija
www.koper.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba