Mestna občina Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota

Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
Slovenija
www.murska-sobota.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba