Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Slovenija
www.nova-gorica.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba