Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.

Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.

Sp. Preloge 55
3210 Slovenske Konjice
Slovenija
www.centerponovneuporabe.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba