Center za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o.

Center za ravnanje z odpadki CEROZ d.o.o.

Brdce 41 b
1431 Dol pri Hrastniku
Slovenija
www.ceroz.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba