Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

Verovškova ulica 62, p.p. 2374
1000 Ljubljana
Slovenija
www.energetika-lj.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba