Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.

Jadranska cesta 28
2000 Maribor
Slovenija
www.energetika-mb.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba