Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Cesta prvih borcev 18
8250​ Brežice
Slovenija
www.komunala-brezice.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba