Javno podjetje vodovod - kanalizacija d.o.o.

Javno podjetje vodovod kanalizacija Snaga d.o.o.

Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
Slovenija
www.vo-ka.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba