Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 1
4000 Kranj
Slovenija
www.komunala-kranj.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba