Komunala Novo mesto d.o.o.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Podberškova 12
8000 Novo mesto
Slovenija
www.komunala-nm.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba