Nova KBM d.d.

Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
Slovenija
www.nkbm.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba