Pošta Slovenije, d.o.o.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Slomškov trg 10
2000 Maribor
Slovenija
www.posta.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba