Srednja elektro-računalniška šola Maribor (SERŠ Maribor)

Srednja elektro-računalniška šola Maribor (SERŠ Maribor)

Smetanova ulica 6
2000 Maribor
Slovenija
www.sers.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba