UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

Snežniška 5
1000 Ljubljana
Slovenija
www.ntf.uni-lj.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba