UM, Fakulteta za organizacijske vede

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Kidričeva cesta 55 a
4000 Kranj
Slovenija
www.fov.uni-mb.si

Ikonca-oseba Kontaktna oseba