Storitve za člane

Članom Zelenega omrežja Zelene Slovenije poleg storitev v okviru članskega paketa nudimo tudi druge priložnosti. Brezplačno lahko dostopate do aktualnih strokovnih vsebin oziroma člankov, ki so sicer plačljivi.

Lahko dajete pobude za izmenjave strokovne prakse v smislu obiskov določenih podjetij, institucij ali organizacij. Te pobude bomo povezovali in organizirali tovrstno mreženje.

Predlagate lahko svoje strokovnjake v Akademijo Zelene Slovenije, ki obravnava različna strokovna vprašanja s področja trajnostnega razvoja. Prednostna področja so: upravljanje z odpadki, URE in energetika, zelena razvojna reforma države, trajnostno gradbeništvo in trajnostna mobilnost. Akademija Zelene Slovenije sodeluje tudi s pristojnimi ministrstvi in drugimi odločevalci.

 

Vsebina

Vsebine za člane