Akademija Zelena Slovenija

Akademija Zelene Slovenije je strokovno posvetovalno telo s področja trajnostnega razvoja. Njeno poslanstvo je združevanje strokovnih znanj in izkušenj s specializiranih področij trajnostnega razvoja, oblikovanje strateških izhodišč v odnosu z odločevalci v državi ter podajanje predlogov za sistemske rešitve na državni ravni. 

V okviru Akademije delujejo naslednji strokovni odbori:

  • Strokovni odbor za ravnanje z odpadki
  • Strokovni odbor s področja URE, energetike
  • Strokovni odbor s področja zelene razvojne reforme
  • Strokovni odbor s področja trajnostnega gradbeništva
  • Strokovni odbor s področja trajnostne mobilnosti

Namen strokovnih odborov je poglobljeno spremljanje aktualne teme s posameznega strokovnega področja, definiranje prednostnih področij, ki potrebujejo sistemske spremembe ali spodbude. Člani se med seboj tudi strokovno mrežijo.

Želi vaše podjetje oz. organizacija sodelovati v katerem izmed odborov? Prijavite svojega strokovnjaka.

*Vsa polja so obvezna.