All in one search

Strokovnjak

Organizacija

Področje

dr. Tanja Bagar

CEROP d.o.o.

Kontakt: 02 52 68 324, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: kompostiranje, uporaba komposta v različne namene, mikrobiologija, biomedicina, ekologija, ekoremediacije, biooglje

doc. dr. Primož Banovec

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko

Kontakt: 01 47 68 575, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: gradbeništvo

dr. Maja Bauman

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o.

Kontakt: 02 33 35 665, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

dr. Marija Zlata Božnar

MEIS storitve za okolje d.o.o.

Kontakt: 01 36 63 226, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

dr. Vincenc Butala

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Kontakt: 01 47 71 421, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika

mag. Vanesa Čanji

Fit media d.o.o.

Kontakt: 03 42 66 708, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: trajnostni razvoj

Matjaž Česen

Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost

Kontakt: 01 58 85 224, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: učinkovita raba energije

izr. prof. dr. Andreja Cirman

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Katedra za denar in finance

Kontakt: 01 58 92 755, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: nepremičnine

doc. dr. Darko Drev

Inštitute za vode Republike Slovenije

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

dr. Matjaž Eberlinc

HSE - Holding Slovenske elektrarne

Kontakt: 01 47 04 105, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika

Vilma Fece

Gorenje d.d.

Kontakt: 03 899 1623, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

Cveto Fendre

Šolski center Velenje

Kontakt: 03 89 60 600, 041 483 386, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika

Jure Fišer

Gorenje Surovina d.o.o.

Kontakt:  02 70 72 114, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: odpadki

prof. dr. Miran Gaberšček

Kemijski inštitut, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije

Kontakt: 01 47 60 320, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: nizkoogljične tehnologije

dr. Ivanka Gale

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode

dr. Lidija Globevnik

TC Vode
in
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo KSH

Kontakt: (0)41 738 623, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode

dr. Adnan Glotić

HSE - Holding Slovenske elektrarne

Kontakt: 02 30 05 794, 02 30 05 782, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika

mag. Viviana Golja

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Oddelek za zdravstveno ekologijo

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: materiali

dr. Viktor Grilc

Kemijski inštitut Ljubljana (upokojeni sodelavec), Visoka šola za varstvo okolja Velenje (honorarni sodelavec)

Kontakt: 031 293 233, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstveno inženirstvo, gospodarjenje z odpadki, ocene vplivov na okolje

dr. Marko Homšak

Talum Inštitut, d. o. o.

Kontakt: 02 79 95 361, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

mag. Iztok Hrastel

Esotech, d.d.

Kontakt: 03 89 94 640, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvene tehnologije

doc. dr. Gorazd Hren

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Kontakt: 07 62 02 218, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika

Nataša Jazbinšek Seršen

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja

Kontakt: 01 30 64 300, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

dr. Lučka Kajfež Bogataj

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Center za agrometeorologijo

Kontakt: 01 32 03 208, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: klimatologija

Blanka Kaker

Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana - SIQ

Kontakt: 051 335 657, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Strokovno področje: okoljski in energetski management

mag. Bogomil Kandus

Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.

Kontakt: 04 51 53 070, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Strokovno področje: energetika

mag. Alen Kitek

Finančna uprava Republike Slovenije

Kontakt: 01 47 83 938, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljske dajatve

dr. Dušan Klinar

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; ZRS Bistra Ptuj

Kontakt: 02 74 80 250, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: kemijske tehnologije

dr. Mira Kobold

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Kontakt: 01 47 84 089, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode, hidrologija

Tadeja Kovačič

Eko sklad, j.s., Sektor za promocijo, informiranje in razvoj (vodja)

Kontakt: 01 24 14 823, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: financiranje okoljskih naložb

dr. Uroš Krajnc

Inštitut za ekološki inženiring

Kontakt: 02 30 04 818, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

Janko Kramžar

Zbornica komunalnega gospodarstva, Snaga, d.o.o.

Kontakt: 01 47 79 600, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: odpadki

dr. Vlasta Krmelj

Energetska agencija za Podravje

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije

Urška Kugonič

Elektroinštitut Milan Vidmar, Oddelek za okolje

Kontakt: 01 47 43 675, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

Polona Lah

Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost

Kontakt: 01 58 85 232, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika, URE, subvencioniranje

mag. Venčeslav Lapajne

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (zunanji sodelavec)

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode, stanje in obremenitve tal, presoja vplivov na okolje

Janja Leban

Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za varstvo okolja

Kontakt: 01/5898 193, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: Okoljevarstvo

Mitja Lenassi

LENASSI inženiring, d. o. o.

Kontakt: 01 28 11 462, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika

dr. Marko Likon

IME-Insol d.o.o.

Kontakt: 040 648 377, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: tla, sanacija tal

dr. Tanja Ljubič Mlakar

Salonit Anhovo d.d.

Kontakt: 05 39 21 000, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

red. prof. dr. Aleksandra Lobnik

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o.

Kontakt: 02 33 35 664, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvene tehnologije

mag. Benjamin Lukan

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Vodja Enote za stanje zraka in hrupa v okolju ter presojo vplivov na okolje

Kontakt: 02 45 00 117, 041 797 704, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo, zrak

dr. Nina Mali

Geološki zavod Slovenije

Kontakt: 01 28 09 710, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode

dr. Alenka Mauko Pranjić

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek za materiale

Kontakt: 01 28 04 251, 051 690 478, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: gradbeništvo, gradbeni materiali

dr. Rok Mihelič

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Kontakt: 01 32 03 201, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo, pedologija, agronomija

doc. dr. Ana Mladenović

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Vodja laboratorija za betone, kamen in reciklirane materiale

Kontakt: 01 28 04 394, 041 788 407, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: gradbeništvo, patologija gradbenih materialov, raziskave uporabnosti recikliranih odpadkov v gradbenih kompozitih, remediacija onesnaženih zemljin in vode

dr. Tadeja Muck

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo

Kontakt: 01 20 03 284, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: grafična tehnologija

Franko Nemac

Agencija za prestrukturiranje energetike

Kontakt: 01 58 63 871, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije

dr. Peter Novak

Energotech

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika, okoljevarstvo

mag. Urban Odar

GIZ DZP – Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika, zemeljski plin

mag. Gregor Omahen

Elektroinštitut Milan Vidmar, Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov - OVDES

Kontakt: 01 47 42 913, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: pametna omrežja

dr. Peter Otorepec

Inštitut za varovanje zdravja

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: onesnaženost zraka in zdravje

prof. dr. Igor Papič

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Kontakt: 01 47 68 244, 041 509 703, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: učinkovita raba energije

Andrej Piltaver

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja

Kontakt: 01 30 64 305, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

dr. Aljaž Plevnik

Urbanistični inštitut RS

Kontakt: 01 42 01 323, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: strateško načrtovanje prometa, trajnostna mobilnost

dr. Mojca Poberžnik

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o.

Kontakt: 02 33 35 665, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode

Nikolaja Podgoršek Selič

Cinkarna Celje, d.d.

Kontakt: 03 42 76 102, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo, okoljski menedžment

Bojan Pogorevc

Slovensko gozdno-lesna tehnološka platforma, Koordinator SLOBIOM za Koroško

Kontakt: 041 609 860, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: trajnostni razvoj, biomasa

prof. dr. Alojz Poredoš

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Kontakt: 01 62 07 316, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika

red. prof. dr. Andrej Predin

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Kontakt: 07 62 02 212, 07 62 02 229, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika

mag. Joerg Prestor

Geološki zavod Slovenije

Kontakt: 01 28 09 793, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode

dr. Gregor Radonjič

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Kontakt: 02 22 90 229, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: embalaža, ekodizajn izdelkov, analiza LCA (Life Cycle Assessment), ogljični odtis, okoljski menedžment

dr. Jože Rakovec

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Kontakt: 01 47 66 663, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: meteorologija

prof. dr. Adriana Rejc Buhovac

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Kontakt: 01 5892 555/041 973 398, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: trajnostni razvoj

dr. Irena Rejec Brancelj

Geografski inštitut Antona Melika

Kontakt: 01 47 87 319, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

red. prof. dr. Milenko Roš

Visoka šola za varstvo okolja

Kontakt: 041 228 689, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: onesnaževanje in zaščita voda, fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadnih vod, meroslovje v kemiji, vzorčenje odpadnih vod, izrazje s področja voda

dr. Niko Samec

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Katedra za energetsko procesno in okoljsko inženirstvo

Kontakt: 02 22 07 733, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: energetika, okoljevarstvo

Brigita Šarc

Dinos d.d.

Kontakt: 01 56 10 623, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo, tehnologije

mag. Emil Šehič

Zeos, d.o.o.

Kontakt: 01/ 366 8541, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: zbiranje in ravnanje z OEEO, OPBA in ONS

mag. Klaudija Šek Škafar

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Kontakt: 02 52 68 452, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: odpadki

dr. Marjana Šijanec Zavrl

Gradbeni inštitut ZRMK

Kontakt: 01 28 08 342, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: učinkovita raba energije, trajnostna gradnja

izr. prof. dr. Andrej Simončič

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire

Kontakt: 01 28 05 220, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo in fitofarmacija

Andrej Šušteršič

Elektroinštitut Milan Vidmar, Oddelek za okolje

Kontakt: 01 47 43 668, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

dr. Janko Urbanc

Geološki zavod Slovenije

Kontakt: 01 28 09 802, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: vode

mag. Andreja Urbančič

Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost

Kontakt: 01 58 85 223, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: učinkovita raba energije

mag. Mojca Vendramin

Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: učinkovita raba energije

dr. Jože Verbič

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za živinorejo

Kontakt: 01 28 05 136, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: kmetijstvo in okolje

Jože Volfand

Fit media d.o.o.

Kontakt: 03 42 66 704, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: svetovanje s področja okolja in trajnostnega razvoja

mag. Rudi Vončina

Elektroinštitut Milan Vidmar, Oddelek za okolje

Kontakt: 01 47 43 670, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstil, grafiko in dizajn 

Kontakt: 01 20 03 282, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: embalaža, premazi z biopolimeri na embalažnih papirjih in kartonih, barierni filmi, grafična dodelava

dr. Rahela Žabkar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Kontakt: 01 47 66 639, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: meteorologija

dr. Jani Zore

Šolski center Novo mesto 

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: odpadki, infrastruktura, urejanje prostora, javne službe, sanacija starih bremen

dr. Janja Zule

Inštitut za celulozo in papir

Kontakt: 01 20 02 852, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

Nevenka Žvokelj

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za okolje in prostor

Kontakt: 01 43 45 715, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo