All in one search

Strokovnjak

Organizacija

Področje

dr. Maja Bauman

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o.

Kontakt: 02 33 35 665, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo

Tehniško varstva okolja / okoljevarstvo:

 • Okoljevarstvo voda (poznavanje zakonodajnih zahtev in meril s področja okoljevarstva za različne vrste voda)
 • Obvladovanje in izvajanje standardizirane metode laboratorijske analitike vode, testiranja postopkov obdelave in čiščenja različnih tipov voda, kombiniranih procesov AOP in procese membranskih filtracij
 • Raziskovalno delo na področju nanomaterialov in nanotehnologije, spreminjanje površin/funkcionalizacijo nanodelcev pri aplikacijah na področju zaščite in varovanja okolja ter na področju naprednih procesov priprave in čiščenja/obdelave različnih vrst voda
 • Razvoj novih adorpcijskih materialov za različne aplikacije na področju okoljevarstva, (nano)materialov za izboljšanje postopkov filtracije, selektivnost in dezinfekcijski učinek ter nove generacije nanofiltracijskih (NF) in ultrafiltracijskih (UF) polimernih kompozitnih membran
 • Svetovanje na področju priprave in čiščenja/obdelave ter analitike različnih vrst voda
 • predavanja/izobraževanja na znanstvenih in strokovnih (nacionalnih/mednarodnih) konferencah
 • Izvajanje presoj po sistemu vodenja kakovosti, standardu ISO 9001

Reference, projekti:

 • EU Projekt RESINTEX- A new circular economy concept:from textile waste towards chemical and textile industries feedstock (2015 – 2019, v izvajanju)
 • ARRS Projekt: »Optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah« (L1-5446) (1.9.2013 – 31.8.2016)
 • Projekt: »Razvoj mobilno-modularne čistilne naprave WaterCleanBox« (1.1.2014 – 31.12.2014)
 • Projekt: »Razvoj Multi Nano Optičnega kemijskega senzorja za monitoring voda - MULTINanoOptiSens« (1.7.2013 – 27.9.2014)
 • Izvajanje analitike v papirnicah – industrijski eksperimenti z uvajanjem CO2 v proizvodni proces (2011 – 2014)
 • Projekt: »Absolute chlorine free system (ACF) for paper production using recycled fibers - ACF system« (01.09.2011 – 31.08.2014)
 • Projekt:  »Omejevanje in preprečevanje korozijskih pojavov v sistemu daljinskega ogrevanja Energetike Maribor« (marec – junij 2014)
 • Projekt:  »Raziskava kakovosti vode in njenega vpliva na korozijske pojave v sistemu daljinskega ogrevanja« (avgust – december 2013)
 • Projekt:  »Ureditev infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami na redko oziroma razpršeno poseljenih področjih Občine Solčava«, idejna študija (junij 2010 – januar 2011)
 • Projekt:  »Energija iz odpadkov - EIO«  (17.4.2009 – 21.1.2012)
 • Projekt: »EUROENVIRON, Leachate Tech« (E! 4206) (1.1.2009 – 1.3.2011)
 • Projekt:  »Analiza pitne vode iz vodovoda Logarska dolina« (julij 2009)
 • Projekt:  »Oxygen-enrichment in sulfite oxidation in wet FGD and Oxygen enhanced combustion of solid fuels« (14.11.2008 – 22.11.2011)