All in one search

Strokovnjak

Organizacija

Področje

mag. Benjamin Lukan

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Vodja Enote za stanje zraka in hrupa v okolju ter presojo vplivov na okolje

Kontakt: 02 45 00 117, 041 797 704, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: okoljevarstvo, zrak

Kakovost zunanjega zraka, hrup v okolju (prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring, modelni izračuni cest in industrijskih virov), strokovne ocene za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, poročila o vplivih na okolje za različne naročnike, celovita presoja vplivov na okolje. 

Reference, projekti:

  • Meritve kakovost zunanjega zraka na zahtevo različnih naročnikov: občine, ob avtocestah in hitrih cestah, v okolici odlagališč odpadkov in industrijskih obratov, pri hidroelektrarni Blanca. Strokovne ocene o obremenitvah zraka: promet po AC v Sloveniji in ob cesti G1-3. Določitev vplivnega območja zaradi emisij snovi v zrak in določitev merilnih mest za ugotavljanje celotne obremenitve zunanjega zraka. Izdelava ocene obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka z modeliranjem.
  • Hrup v okolju: prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring, modelni izračuni cest in industrijskih virov, strokovne ocene za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.
  • Poročila o vplivih na okolje za segmente zrak, hrup, odpadki, odpadne, površinske, podzemne vode in tla za različne vrste posegov: odlagališča in centri za ravnanje z odpadki, avtoceste, hitre in druge državne ceste, trgovski in poslovni centri, kablovodi in plinovodi, industrijske naprave, športno rekreacijski centri, čistilne naprave, kamnolomi, stanovanjske soseske idr. V okviru poročila o vplivih na okolje tudi določamo obstoječe in bodoče stanje kakovosti zraka in hrupa z modelnimi izračuni v skladu z zahtevami zakonodaje in strokovnimi priporočili.
  • Izdelavi okoljskih poročil za občinske prostorske načrte, državne prostorske načrte (za avtoceste, hitre in druge državne ceste) in študije variant (ceste) kot tudi strokovne podlage za okoljska poročila. Segmenti izdelave: podnebne spremembe, kakovost zraka z emisijami v zrak in hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaženje, površinske in podzemne vode, odpadki in tla, vplivi na zdravje ljudi iz okolja (zrak, hrup, EMS, SO, pitna voda) v okoljskem poročilu.
  • Projektno sodelovanje: mednarodni projekt PMinter – Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru (med leti 2011 do 2014).