All in one search

Strokovnjak

Organizacija

Področje

dr. Jani Zore

Šolski center Novo mesto 

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Strokovno področje: odpadki, infrastruktura, urejanje prostora, javne službe, sanacija starih bremen

Reference, projekti:

- 161 bibliografskih enot v bazi podatkov COBISS (šifra raziskovalca: 08263)
- avtor ali soavtor vse zakonodaje in operativnih programov s področja odpadkov v letih 1995 – 2004
- soavtor nekatere zakonodaje s področja oblikovanja cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in urejanja prostora v letih 1995 – 2004
- tehnični svetovalec ,recenzent projektne dokumentacije in član raznih komisij ter delovnih teles regijskih centrov za ravnanje z odpadki: Ljubljana, Celje, Novo mesto, Puconci, Zasavje, Severna Primorska, Gorenjska, Štajerska, Koroška
- študijsko gradivo za višje strokovne študije:
o Gospodarjenje z odpadki, Višja strokovna šola Novo mesto
o Zimska služba, Višja strokovna šola Novo mesto
o Sanacija starih bremen in naravnih nesreč, Višja strokovna šola Novo mesto
o Prometne in zelene površine, Višja strokovna šola Novo mesto
- Višješolski učbenik Zimska služba
- Srednješolski učbenik Gospodarjenje z odpadki
- Ostalo:
o Avtor več kot 40 člankov, referatov in poročil, nekateri objavljeni v strokovnih revijah, zbornikih in drugih objavah
o Organizator ali vodja kongresov, delavnic, posvetov (več kot 30, od tega več kot 10 mednarodnih)