All in one search

Področje

Ime podjetja

Aktivno biooglje OgracekPodjetje Ograček d.o.o., ki je plod dela Centra za ravnanje z odpadki Puconci, je bilo izbrano za primer dobre prakse v projektu Umanotere Slovenija znižuje CO2. Izdelek Aktivirano biooglje, ki je plod našega lastnega znanja in razvoja, je primer oziroma način kako lahko vsi prispevamo k nižjemu ogljičnemu odtisu. Biooglje nima le nevtralnega ogljičnega odtisa, ima celo negativnega. Kmetijstvo je v globalnem merilu eden najpomembnejših virov izpustov toplogrednih plinov. Posledice sodobnih praks kmetijske rabe tal, ki jih vodi načelo čim večjih donosov, so zmanjšanje kakovosti vode, porušeni naravni habitati in osiromašena tla, v katerih so umetna gnojila in pesticidi uničili življenje. Včasih so bila zdrava tla ponor ogljika, danes to več ne drži. Zato je skrajni čas za spremembe, spremembe v zavesti in delovanju. Včasih se sprašujemo kako lahko kaj prispevamo? Ali šteje le en človek? Vsak, ki v tla vgradi biooglje za 300 let spremeni delovanje tal, spremeni jih v ponor ogljika. Tudi če le kvadratni meter, za naš planet šteje vsak košček. Če bi se le na 10 % vseh svetovnih obdelovalnih površin uporabljalo biooglje, bi v tla shranili več ogljika, kot ga naša civilizacija z vsemi aktivnostmi sprosti v ozračje.

CEROP d.o.o.

Sesalnik Valzer - Bent excellentZ energijskim razredom A sesalnik Valzer letno porabi le 25 kWh, kar je  37 kWh manj od še dovoljene zakonsko opredeljene vrednosti. Poraba energije je nizka zaradi zasnove sesalnika in zasnove motorjev, saj z dvema ločenima motorjema zagotavlja ustrezen nivo čiščenja. Bent Valzer je serijsko opremljen s Hepa filtrom, ki zagotavlja 99,7 % učinkovitost filtracije pri velikosti delcev 0,3 mikrone. S svojo učinkovito filtracijo tudi zmanjšuje simptome alergij in občutljivost na prah.

Bent excellent d.o.o.

Fotoaktivni tlakovci_-_CinkarnaFotoaktivni tlakovci, ki vsebujejo ultrafini TiO2, s svojo aktivno površino čistijo okolje, v katerem bivamo. Vsak m² površine razgradi vsaj 8 g NOx. Z uporabo fotoaktivnih tlakovcev na zunanjih površinah ni lahko zrak na tem območju očistili NOx in drugih škodljivih snovi kot so SOx, organski polutanti, ozon idr. Že površina dovoza do hiše in površina strehe zadoščata, da se na fotoaktivni površini v povprečju letno razgradi količina NOx, ki je primerljiva z letnim izpustom dveh osebnih avtomobilov.


Cinkarna Celje
, d.d.
(v sodelovanju s podjetjem Tlakovci podlesnik d.o.o.)

Higienski papir - ValtexHigienski papir Eco NATURAL Lucart, proizveden iz tetrapak embalaže. Gre za revolucionarno tehnologijo pridobivanja celuloznih vlaken iz kartonske aseptične embalaže (tetrapaka), torej brez sečnje dreves, v proizvodnem procesu, v katerem ni uporabljenih človeku in okolju nevarnih substanc. Nebeljena celulozna vlakna, pridobljena iz »tetrapaka«, so primerljiva z deviško celulozo, papir ima naravno barvo lesa.

VALTEX & Co. d.o.o.