All in one search

Področje

Ime podjetja

Aktivirano biooglje

Aktivno biooglje OgracekPodjetje Ograček d.o.o., ki je plod dela Centra za ravnanje z odpadki Puconci, je bilo izbrano za primer dobre prakse v projektu Umanotere Slovenija znižuje CO2. Izdelek Aktivirano biooglje, ki je plod našega lastnega znanja in razvoja, je primer oziroma način kako lahko vsi prispevamo k nižjemu ogljičnemu odtisu. Biooglje nima le nevtralnega ogljičnega odtisa, ima celo negativnega. Kmetijstvo je v globalnem merilu eden najpomembnejših virov izpustov toplogrednih plinov. Posledice sodobnih praks kmetijske rabe tal, ki jih vodi načelo čim večjih donosov, so zmanjšanje kakovosti vode, porušeni naravni habitati in osiromašena tla, v katerih so umetna gnojila in pesticidi uničili življenje. Včasih so bila zdrava tla ponor ogljika, danes to več ne drži. Zato je skrajni čas za spremembe, spremembe v zavesti in delovanju. Včasih se sprašujemo kako lahko kaj prispevamo? Ali šteje le en človek? Vsak, ki v tla vgradi biooglje za 300 let spremeni delovanje tal, spremeni jih v ponor ogljika. Tudi če le kvadratni meter, za naš planet šteje vsak košček. Če bi se le na 10 % vseh svetovnih obdelovalnih površin uporabljalo biooglje, bi v tla shranili več ogljika, kot ga naša civilizacija z vsemi aktivnostmi sprosti v ozračje.

CEROP d.o.o.