Podjetja in drugi subjekti so pri svojem poslovanju zavezani k izpolnjevanju zakonskih normativov s področja varovanja okolja. Veliko podjetij in institucij se tudi zaveda, da je zaveza k trajnostnemu razvoju tista, ki prinaša dolgoročne pozitivne rezultate tako z ekonomskega, kakor z okoljskega in socialnega vidika. Podjetja in drugi subjekti, člani našega Zelenega omrežja, razkrivajo informacije o svojih okoljskih prizadevanjih in trajnostnih dosežkih v praksi.

Vabimo vas, da se včlanite.