All in one search

Ime podjetja

Create date

-

GBC Slovenija EOL 131Pri Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia (Green Building Council Slovenia) smo na srečanju z najvišjimi predstavniki Eko sklada v juliju obravnavali tematiko dodeljevanja subvencij in kreditov za okoljske naložbe. Razpisni pogoji Eko sklada so v določenih primerih nekoliko preohlapni in ne zajemajo kakovostnih parametrov za trajnostno gradnjo, kar s pridom izkoriščajo določeni ponudniki na trgu, ki za svoje izdelke ne pridobijo ustreznih certifikatov ali pa ti ne zadoščajo tehničnim zahtevam in predpisom, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja. V GBC Slovenia smo mnenja, da bi morali te kriterije vključiti v razpise Eko sklada ter tako dvigniti razpisne pogoje na višjo raven. Obenem pa pri projektih, ki se financirajo iz javnega sklada, ustrezno okrepiti tudi nadzor. Na srečanju smo se dotaknili razpisnih pogojev, ki bi morali bolj jasno opredeljevati in izpostavljati trajnostne kriterije pri gradnji ali sanaciji stavb. Ti so tesno povezani s podaljševanjem življenjske dobe vgrajenih elementov. Zavzemamo se tudi za spremembo določenih meril in tehničnih pogojev, ki bi uporabnikom zagotovili trajnejšo in učinkovitejšo sanacijo objektov na osnovi standardov, ki jih upošteva tudi Evropa. Pri trajnostnih obnovah bi za pridobitev subvencije preko Eko sklada podprli obvezno izdelavo projektov ter preverjanje kakovosti izvedenih del s strani neodvisnih nadzornikov in sistem certificiranja javnih zgradb po standardih, ki so v svetu že uveljavljeni. Predstavnike Eko sklada smo povabili na 3. trajnostno konferenco, ki bo 27. septembra 2018 na Brdu pri Kranju.
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia
www.gbc-slovenia.si

Slopak EOL 131Že vsa leta svojega delovanja v družbi Slopak na področju ravnanja z odpadno embalažo z različnimi projekti in aktivnostmi širimo zavest o pravilnem ločevanju odpadkov in njihovi reciklaži. Na letošnjem festivalu Pivo in cvetje v Laškem smo v sodelovanju s Pivovarno Laško Union ponovno združili moči v kampanji Every can counts oziroma Vsaka pločevinka šteje. Obiskovalce festivalskega kampa smo v družbi Slopak že peto leto zapored spodbujali k pravilnemu ločevanju odpadkov, ločenemu zbiranju in skrbi za okolje. Tokrat so se obiskovalci kampa lahko preizkusili v legendarni igri Križec krogec, ki so jo igrali s pomočjo odpadnih pločevink. Ločeno zbiranje odpadne embalaže je tako na festivalu postalo zabavno opravilo.
Slopak d.o.o.
www.slopak.si

Občina Bled EOL 131Domačini imajo svoj kraj praviloma radi, o njem največ vedo in zato obiskovalce in turiste najlažje usmerjajo. Turizem Bled je zato skupaj s Turističnim društvom Bled pripravil projekt Ask me I'm local ali Vprašaj me, tu sem doma. Domačini se za osem ur na dan prelevijo v informatorje, ki na terenu obiskovalcem Bleda in gostom nudijo osnovne informacije o destinaciji – od tega, kje so največje blejske znamenitosti, do tega, kje je javno kopališče, kje so restavracije, zdravstveni dom in kako se na Bledu primerno vesti. Destinacija Bled je namreč ena najbolj zelenih destinacij na svetu in zato njen obisk prinaša določeno odgovornost. Turizem Bled je v ta namen izdal posebno zgibanko, ki je v info centrih na voljo natisnjena na brezlesni papir in gosta informira o tem, da prebivalci Bleda želijo, da gostje, tako kot domačini, spoštujejo izjemno naravno in kulturno dediščino ter da je edini odtis, ki ga pustijo na destinaciji, tisti na potki pri jezeru. Zgibanka je že na voljo tudi na spletni strani www.bled.si (http://www.bled.si/si/o-bledu/turizem-bled). Na spletni strani so zbrana tudi vsa zelena dejstva in zelena navodila, ki so v skladu z Zeleno shemo slovenskega turizma.
Zapisala: Romana Purkart
Občina Bled
www.e-bled.si

Mlekarna planika EOL 131Ekološka čistilaMlekarna Planika želi ohraniti neokrnjeno naravo Posočja tudi našim zanamcem, zato smo v našem marketu v Kobaridu v izbor vključili ekološka čistila Biolu zastopnika Ekovek. Proizvodi so iz rastlinskih ekoloških sestavin, enostavno biorazgradljivi, veganski in ne vsebujejo fosfatov, barvil, silikonov, sintetičnih dišav ter so brez parabenov. Poleg ekoloških sestavin imajo Biolu proizvodi prednost pred ostalimi ekološkimi izdelki, saj imajo možnost ponovnega polnjenja. Izdelek z embalažo prvič kupite, kasneje pa ga ponovno napolnite. Z nakupom Biolu izdelkov se zmanjša količina odpadkov in poraba energije, povezane s proizvodnjo, transportom in odlaganjem plastenk, kar pripomore tudi k nižji ceni izdelkov za potrošnika. Skupaj z Ekovekom spodbujamo potrošnike, naj izdelke ponovno napolnijo v že uporabljeno plastenko, saj bosta tako hvaležna naše zdravje in narava. Od nas samih je odvisno, kaj naredimo s plastenko, ki je ne potrebujemo. Naš predlog je, da se plastenka ponovno napolni.
Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid
www.mlekarna-planika.si

V Mestni občini Ljubljana si prizadevamo za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk, ki jih v največji meri obremenjujejo prav plastični odpadki, zato predstavljamo sodelovanje s trgovci in gostinci v ljubljanskem mestnem središču. Trgovce in gostince v mestnem središču smo pozvali, da namesto plastičnih svojim kupcem oziroma gostom ponudijo zgolj papirne ali biorazgradljive nakupovalne vrečke. Doslej se nam je pridružilo že več kot 40 trgovcev in gostincev, ki jih predstavljamo na posebej izpostavljeni spletni podstrani in so že ali bodo v kratkem prejeli posebno nalepko, s katero sporočajo, da plastičnih vrečk ne uporabljajo. K sodelovanju vabimo tudi vse ostale trgovce in gostince. V Mestni občini Ljubljana smo skupaj z javnima podjetjema Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Snaga v sklopu celoletnega programa zelene prestolnice Evrope v letu 2016 zasnovali kampanjo proti plastičnim vrečkam s sloganom »Nisem večna, sem pa zato manj tečna. Sem biološko razgradljiva vrečka.«
Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si