All in one search

Ime podjetja

Create date

-

medium-odtisTrajnostni razvojPoslovna filozofija tiskarne Medium je neprestano izboljševanje kakovosti naših storitev. Obenem se trudimo v čim večji meri ravnati po načelu trajnostnega razvoja. To pomeni, da poznamo naše vplive na okolje in se hkrati zavedamo potrebe po takšnem razvoju, ki bo posledice našega delovanja zminimaliziral in ne bo oškodoval naslednjih generacij. V letih 2010 in 2011 smo pridobili okoljska standarda ISO 14001 in EMAS. ISO 14001 postavlja smernice za sistem ravnanja z okoljem, ki zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov naše dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na pričakovanja zainteresirane javnosti. Shema EMAS se prav tako nanaša na sistem ravnanja z okoljem in predstavlja nadgradnjo certifikata ISO 14001, saj zahteva odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij. Le-te so zapisane v Okoljski izjavi, ki je objavljena na naši spletni strani.

Medium, d. o. o.
www.medium.si

V okviru 21. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije, ki je potekal 13. in 14. oktobra 2011 na Rogli s podporo Društva vzdrževalcev Slovenije, je potekala tudi podelitev glavnih nagrad za najboljše štiri v natečaju za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja. Prijavilo se je 22 diplomskih nalog iz šestih javnih Višjih strokovnih šol, med njimi je bila tudi Višja strokovna šola na Šolskem centru Velenje s tremi prijavljenimi diplomskimi nalogami. Ena od njih je žirijo še posebej prepričala, in sicer je bilo to diplomsko delo Iva Hribovška z naslovom Zajem mikroklimatskih energijskih podatkov v objektu (področje učinkovite rabe energije). Govori o učinkovitem zajemanju in prikazu podatkov o energetski porabi v stanovanjskih objektih na podlagi senzorjev. V prikazani sistem je vključen senzor za merjenje temperature, vlage in eksplozivnih plinov. Programi, ki so predstavljeni v diplomski nalogi bodo tudi predmet nadaljnjega razvoja, kar kaže na njihovo uporabno vrednost. Diplomska naloga je nastala pod mentorstvom predavateljev Višje strokovne šole na Šolskem Centru Velenje Andreja Obuja in Cveta Fendreta. Strokovna komisija v sestavi Sergio Tončetič, Miran Saksida in Viktor Jemec, ki je naloge ocenjevala na podlagi strokovnosti in uporabnosti, je diplomsko delo Iva Hribovška uvrstila na 2. mesto v ožjem izboru najboljših štirih. S tem Šolski center Velenje dokazuje svoja prizadevanja v kakovostnem podajanju praktičnih znanj svojim študentom, jim omogoča dobro podlago za raziskovalno dejavnost, prispevek h gospodarstvu in jih spodbuja k iskanju novih rešitev za trajnostni razvoj.

Šolski center Velenje
www.scv.si

V septembrski akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev smo v družbi za ravnanje z odpadki Simbio zbrali 34 t nevarnih odpadkov. Skupaj je bilo tako letos v času akcij zbranih rekordnih 66 t nevarnih odpadkov. Pri tem prevladuje odpadna elektronska in električna oprema – 16,2 t. Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro, CFC plini itd. Količine se zaradi nenehnega razvoja tehnologije zelo hitro povečujejo. »To opažamo tudi na Simbiu, kjer smo na primer leta 2009 zbrali slabih 9 t te odpadne opreme, lani dobrih 10 t, maja letos 14,4 t in septembra letos 16,2 t. Med OEEO prevladujejo televizorji, zamrzovalne skrinje, tiskalniki, računalniki ipd.,« pojasnjuje vodja ločenega zbiranja odpadkov v Simbiu Tadej Ferlež. Na drugem mestu med nevarnimi odpadki, zbranimi septembra na območju, kjer gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki opravlja Simbio, izstopajo premazi, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (5.712 kg) in na tretjem baterije in akumulatorji (2.700 kg). Na četrtem so motorna olja z 2.375 kg. Med občinami v celjski regiji, ki so zbrale nad pol kg nevarnih odpadkov na prebivalca, so Polzela (0,58 kg), Dobje (0,57 kg) in Šentjur (0,52 kg).

Leto Količina (v tonah)
2007 31,3
2008 24,5
2009 31
2010 39
2011 66,2*
*Maj 2011: 32,5 tone in september 2011: 33,7 tone

Tabela: Količine zbranih nevarnih odpadkov v času akcij v zadnjih petih letih

Simbio, d. o. o.,
www.simbio.si

Izraba odpadne toplote pri proizvodnji žveplove kisline; Foto: Zlatko ŠelihIzraba odpadne toplote pri proizvodnji žveplove kisline; Foto: Zlatko ŠelihDoseganje ciljev, ki jih je EU določila na področju zniževanja porabe energije, smo v Cinkarni podprli z vrsto organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito in varčno rabo energentov. Izvedli smo jih v okviru projekta »Optimiranje rabe energije«. V petih letih smo dosegli bistveno znižanje specifične porabe energentov in s tem privarčevali blizu 3 milijone evrov. Veliko priložnosti za takšne ukrepe imamo še pri proizvodnji žveplove kisline, kjer nastajata visoko in nizko potencialna toplota. Iz prve proizvedemo več kot 90 odstotkov vse pare, ki jo potrebujemo. Za izrabo druge (topla voda; 10MW; 78°C) pa so se ustvarili pogoji šele v zadnjem času. Z realizacijo te naloge se je pomembno zmanjšala poraba pare v proizvodnji žveplove kisline. Prihranjeno paro uporabimo kot tehnološko paro v drugih proizvodnih procesih. Naprave za izrabo neizkoriščene odpadne toplote so v obratovanju od decembra 2010. V tem času je sistem deloval s povprečno močjo 1,8 megavatov in do sedaj prihranil 6.500.000 kilovatnih ur energije. S tem smo zmanjšali porabo zemeljskega plina, dekarbonizirane vode, električne energije in znižali toplotne emisije v okolje. Vrednost investicije, ki je znašala blizu 300.000 evrov se je že povrnila. V pripravi je že druga faza izrabe še preostale odpadne toplote, ki bo namenjena ogrevanju stavb po Cinkarni. Investicija bi se naj predvidoma povrnila v dveh kurilnih sezonah.

Cinkarna d.d.
www.cinkarna.si

U4energy vabi k natečajuU4energy vabi k natečajuV septembru 2010 je Evropska komisija za energijo pričela izvajati projekt U4energy, mednarodni šolski natečaj, s katerim želijo krepiti zavest o nujnosti varčevanja z energijo po vsej Evropi. Status koordinatorja in svetovalca o projektu v Sloveniji ima tudi Šolski center Velenje, ki v natečaju sodeluje s svojimi prispevki. Za učitelje in učence osnovnih in srednjih šol predstavlja natečaj enkratno priložnost, saj omogoča nazoren prikaz, da sta lahko varčevanje energije in zaščita okolja tudi zabavni. Sodelovati je mogoče v treh tekmovalnih kategorijah: Učinkovita raba energije na šoli, Didaktična priprava učne ure s področja URE ter Ozaveščevalne dejavnosti s področij URE, OVE in ekologije. Prvi natečaj je potekal od septembra 2010 do maja 2011. V mesecu juniju so nacionalne žirije izbrale nacionalne zmagovalce za vsako od kategorij, rezultati pa bodo objavljeni v septembru. V Sloveniji se je k natečaju prijavilo 35 osnovnih in srednjih šol, tekmovalne naloge pa je oddalo 17 zavodov. Dva najboljša prispevka v vsaki kategoriji se izbereta tudi na evropski ravni. U4energy šole ponovno vabi, da se pripravijo na drugi natečaj, ki se bo začel septembra 2011 in bo trajal do maja 2012. Več o natečaju si lahko pogledate na spletnih straneh www.u4energy.eu in www.energetska-mreza.si.

Šolski center Velenje
www.scv.si