All in one search

Ime podjetja

Create date

-

GIZ-DZP-brosura naslovnicaNaslovnica brošureGospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je pripravilo spletno brošuro »Vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG)«. Publikacija je priročno informativno gradivo o prednostih upo-rabe vozil na CNG pogon za voznike osebnih in gospodarskih vozil ter upravljavce voznega parka v podjetjih in javnih ustanovah. V evropskih državah, kot so Italija, Avstrija in Nemčija, je na cestah prisotnih veliko število osebnih in gospodarskih vozil s pogonom na CNG. V Sloveniji je največ vozil na stisnjen zemeljski plin v uporabi v ljubljanskem potniškem prometu. Prav tako na slovenskih cestah lahko zasledimo voznike osebnih vozil, ki so že prepoznali cenovne in okoljske prednosti CNG. V brošuri je več informacij o prednostih uporabe CNG v prometu, lastnostih goriva, o polnilnih mestih v Sloveniji ter sosednjih državah in primerih tovarniških modelov vozil, ki so dostopni na slovenskem trgu.

GIZ DZP, g.i.z.
www.zemeljski-plin.si

Linde-vilicarjiLinde viličarjiEVO Linde viličarji z 2,5 do 5 tonske dvižne nosilnosti predstavljajo novo standardno opremo (4 – valjni motor s skupnim vodom, 2.000 cm3 prostornine in filter za trdne delce) najčistejše tehnologije. Zahvaljujoč tej tehnologiji viličarji v povprečju dosegajo zmanjšanje emisij za 69 % od predpisanih zakonskih omejitev. Linde H20 - H50 viličarji niso le bolj stroškovno učinkoviti, temveč so boljši tudi za okolje, saj viličarji pri visoki obremenjenosti prihranijo do 28 % goriva. Kot prvi na svetu imajo novi modeli znamke Linde funkcijo hitrega prilagajanja, ki samodejno zmanjša hitrost vozila pri vožnji v ovinek v skladu s krmilnim kotom in se tako zagotavlja dodatna zaščita varnosti za voznika viličarja. Najčistejša tehnologija, večja energetska učinkovitost, izboljšana ergonomija in varnost voznika so le ene izmed najpomembnejših značilnosti novih viličarjev, ki jih sicer odlikuje izjemna inovativnost, tehnična dovršenost, zanesljivost in produktivnost za opravljanje nenadomestljive funkcije v logistiki.

Linde viličar d.o.o.
www.linde-vilicar.si

SC-CeljeDijaki Šolskega centra CeljePri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu v drugem in tretjem letniku programa okoljevarstveni tehnik Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja v Celju dijaki v podjetjih praktično preizkusijo svoje znanje, ki ga pridobijo v izobraževalnem procesu. Kljub temu, da lahko dijaku šola poišče primerno mesto za prakso, vsa leta opažamo, da si dijaki zelo iznajdljivo najdejo prakso pri podjetjih, kjer se dejansko ukvarjajo z vsebinami varovanja okolja in ostalimi vsebinami iz izobraževalnega procesa, kar je dobro za njihovo poglobitev praktičnega znanja. Dijaki tretjega letnika Tim Grešak, Janez Žolnir in Eva Grejan so svoje izkušnje o praktičnem delu v podjetjih Bio park Nivo, Mlekarna Celeia in Cinkarna Celje opisali kot zanimivo, poučno, tudi odgovorno. Pridobili so veliko koristnega znanja in se spoprijeli z delovnimi nalogami, povezanimi z varovanjem okolja posameznega podjetja. Njihovo delo je potekalo na terenu, kjer so jemali najrazličnejše vzorce, skrbeli za okolje, a tudi v laboratoriju, kjer so opravljali meritve.

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
www.sc-celje.si/gr

Simobil-delovno-okoljeDelovno okolje v Si mobiluSi.mobil bo po dveh letih aktivnega dela letos zaključil s prenovo poslovne stavbe. V novih prostorih bodo uporabljeni le materiali in oprema, ki dokazano pozitivno vplivajo na počutje zaposlenih. Poudarek je na zelenih materialih zaradi primernosti za predelavo in recikliranje. Luči v novih prostorih bodo zagotavljale visoke energijske izkoristke. LED svetila delujejo na podlagi detekcije svetlobe in gibanja, kar zmanjšuje porabo energije. Osvetlitev prostorov bo zagotovljena z mehkimi sencami brez bleščanja, v vseh svetilih uporabljene predstikalne naprave pa bodo zagotovile dolgo življenjsko dobo sijalk ter energetsko varčnost. Prihranek porabe energije v primerjavi z obstoječimi svetilkami bo približno 25 %. Talne obloge bodo dušile zvok in prispevale k manjšemu hrupu (do 20dB manj udarnega zvoka), stropne obloge pa bodo poskrbele za krajše odmevne čase in večjo zbranost zaposlenih. Za primer, stropne plošče vsebujejo 82 % recikliranega materiala in omogočajo petino prihranka pri stroških osvetljevanja ter opazno prispevajo k skupnim prihrankom električne energije v stavbi.

Si.mobil d.d.
www.simobil.si

OdpadkiOdpadkiObveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov in načinu ravnanja z njimi (zbiranje, predelava, odstranjevanje) določa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011). Posamezni zavezanci morajo poročati o nastajanju odpadkov in o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto ter o predelavi oziroma odstranjevanju odpadkov v preteklem letu. Povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci predelave ali odstranjevanja odpadkov morajo Agenciji RS za okolje poročilo za preteklo leto oddati najpozneje do 31. marca tekočega leta. Podatki, zbrani v okviru letnih poročil, se uporabljajo tudi za statistični namen, kar pomeni, da se s tem izpolnjujejo tudi nacionalne in mednarodne zakonodajne zahteve s področja statistike odpadkov. Od leta 2002 poteka sporočanje podatkov o nastajanju in ravnanju z odpadki Agenciji RS za okolje in Statističnemu uradu RS, združeno, na skupnih obrazcih. Do vseh informacij v zvezi s poročanjem o odpadkih se lahko dostopa na spletni strani Statističnega urada RS (http://www.stat.si/tema_okolje_okolje_odpadki.asp) ali Agencije RS za okolje (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/), kjer so na voljo obrazci in navodila za njihovo izpolnjevanje.

Pripravila: Tanja Vidic, Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad RS
www.stat.si