All in one search

Ime podjetja

Create date

-

A1Panji na strehi poslovne stavbe A1 v LjubljaniV A1 Slovenija je okoljska odgovornost v poslovanje vpeta že vrsto let. Zaposleni jo živimo vsak dan in jo udejanjamo v vseh svojih procesih in odločitvah. V lanskem letu smo se odločili, da bomo odnos do naravnega okolja še nadgradili. Na streho poslovne stavbe A1 v Ljubljani smo postavili štiri panje s štirimi čebeljimi družinami. Res je, malo smo stopili iz svojih okvirjev in naredili nekaj več, nekaj drugačnega in kar je najbolj pomembno nekaj koristnega. Pomagamo kranjskim čebelicam živeti v mestu, saj imajo v urbanem središču na voljo odlično biotsko raznovrstnost. Pridelan med v mestih je zelo kakovosten. V lanskem letu smo v A1 Slovenija pridelali 90 kg medu in zanj prejeli srebrno priznanje na mednarodnem sejmu Agra. V letošnjem letu bomo dodali dva nova panja in še dvema čebeljima družinama omogočili, da se nam pridružita. Na zeleno streho in teraso bomo zasadili dodatne medovite rastline za še prijaznejše okolje do čebel in narave.

A1 Slovenija, d. d.
www.a1.si

Center ponovne uporabe EOL 127 Ponovna uporaba je zelo pomemben pristop k reševanju izzivov ravnanja z odpadki in preprečevanja nastajanja odpadkov na funkcionalnih urbanih območjih. Države, ki se ukvarjajo z izvajanjem strategij za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabo na nacionalni ravni, sta Nemčija in Avstrija, sledijo Italija in Slovenija, neravnovesje pa je razvidno pri Poljski, Češki, Madžarki in Hrvaški. A tudi te razvite države ugotavljajo več slabosti v izvajanju koncepta prednostnega reda ravnanja z odpadki. Projekt Surface zato vključuje dopolnilne in sinergijske partnerje v različnih malih in srednje velikih mestih z različnimi začetnimi položaji, kje želi prispevati k razvoju lokalnih strategij in načrtov za upravljanje okolja, ki temeljijo na preprečevanju in ponovni uporabi odpadkov. Center ponovne uporabe (CPU) je partner v projektu Surface in skozi različne aktivnosti ozavešča o pomenu ponovne uporabe, varčne rabe z viri in vpliva na razvoj družbeno odgovornega podjetništva.
Več o projektu si lahko prebere na povezavah www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html in http://www.cpu-reuse.com/.

Pripravila: Ajda Pirš

Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
www.cpu-reuse.com

Družba ELES že dobro leto aktivno sodeluje v mednarodnem projektu Defender. Njegov cilj je identifikacija tveganj na kritični energetski infrastrukturi in storitvah, ki jih nudi, priprava informacijskega okolja za zgodnje prepoznavanje tveganj in ozaveščanje zaposlenih o ukrepih za njihovo zmanjševanje. V projekt so vključeni partnerji, ki skupaj pokrivajo celoten elektroenergetski sistem, kot so proizvajalci električne energije, prenosnega omrežja, distribucijskega omrežja in končni uporabniki. Družba ELES s partnerji trenutno pripravlja scenarije za pilotne projekte, na katerih bomo preverili, na kakšen način je mogoče prepoznavanje varnostnih groženj, ki jih predstavljajo poskusi vdora v omrežje, pri katerih je uporabljena kombinacija človeškega, kibernetskega in fizičnega dejavnika. Na pilotnih projektih bomo preverili, ali je z obstoječimi načini varovanja oziroma analizo kombinacije informacij, ki prihajajo iz različnih sistemov varovanja, mogoče učinkovito zaznavati takšne aktivnosti. V naslednji fazi projekta bomo pripravili tudi ukrepe za varovanje pred njimi. V projekt, ki bo trajal tri leta, je vključenih 18 partnerjev iz devetih držav, sofinanciran pa je iz programa Obzorje 2020.

  defender logo EOL 127                 flag yellow high EOL 127

This project has received funding from the European Unions Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 740898.

ELES, d.o.o.     
www.eles.si

20180220 110852 029 EOL 127 Partnerji pri projektuV mesecu oktobru 2017 se je pričelo izvajanje projekta MEM, ki prinaša nove izzive in priložnosti štirim partnerjem projekta. V okviru projekta potekajo aktivnosti za izboljšanje energetskega upravljanja v občinah. S partnerji izmenjujemo znanja in izkušnje na tem področju. MEM je mednarodni projekt sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative »Europaische Klimashutzintiative – EUKI«. Glavni cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji, da bi ublažili emisije toplogrednih plinov. V projektu sodelujejo partnerji iz 4 držav: Nemčije, Slovenije, Bolgarije in Litve. Partner iz Slovenije je Energetska agencija za Podravje – EnergaP, ki želi v občinah in občinskih stavbah vzpostaviti takšen sistem upravljanja, ki bo učinkovit in bo zadovoljeval potrebe, ki jih ima občina na tem področju. Osnova za to je izvajanje Uredbe o energetskem upravljanju v javnih stavbah. Prvo srečanje projektne skupine je potekalo v mesecu februarju 2018 v mestu Hamel v Nemčiji, kjer smo partnerji imeli priložnost razpravljati o poteku projekta, glavnih aktivnostih, časovnem načrtu in o načrtovanih projektnih rezultatih.

   logo mem EOL 127

 

EnergaP – Energetska agencija za Podravje   
www.energap.si

Ste kdaj razmišljali, da bi lahko živeli v čistejšem in s tem bolj zdravem bivalnem okolju? Ste pomislili, kako bi bilo, če bi otroci v vrtcih in šolah dihali čistejši zrak in bili bistveno manj izpostavljeni raznim virusnim okužbam, ali pa da bi v objektih, kjer je velik pretok ljudi, na primer v bolnišnicah in delovnih organizacijah, aktivno zmanjševali možnost okužb in infekcij? Z uporabo nanotehnologije to ni več le želja, ampak dosegljiva resničnost. V Cinkarni Celje s svojimi poslovnimi partnerji sodelujemo na področju fotokatalitičnih nano materialov. Gre za uporabo nano titanovega dioksida (TiO2), ki ga proizvajamo v Cinkarni Celje in ki na osnovi fotokatalitične reakcije v aplikaciji iz zraka uspešno odstranjuje nečistoče različnih virov. Gre za relativno enostavno aplikacijo, in sicer za premaze oziroma barve, ki vsebujejo nano TiO2 ter se nanašajo na zidove in strope bivalnih prostorov. Premazi, ki vsebujejo nano TiO2, iz zraka eliminirajo neprijetne vonjave, preprečujejo razvoj bakterij, virusov, zmanjšujejo možnost infekcij, ki se prenašajo po zraku, in razgrajujejo toksine. Zaradi tega učinkovito zmanjšujejo možnost alergijskih in astmatičnih reakcij. Nova nanotehnologija nam sedaj omogoča bolj kvalitetno in zdravo bivanje v prostorih.

Cinkarna Celje, d.d.
www.cinkarna.si