All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Soven novica 1 uporaba ovčje volne EOL 127 Na terenu odkupujejo neoprano ovčjo volnoOvčja volna je naraven material z izjemnimi lastnostmi. Poleti varuje pred vročino, pozimi greje. Vsebuje lanolin, ki ima funkcijo, da odbija prah, pršico in vlago, zato je po naravni poti protialergijska. Primerna je za topla oblačila pozimi. Med najbolj zaželenimi so volnene nogavice, ki so zelo primerne za tiste, ki se prekomerno potijo ali jih konstantno zebe v noge, ter za boleče ali srbeče noge. Volna je dober material tudi za posteljnino. Izboljšuje kvaliteto spanja, pomaga pri glavobolu, migrenah, nespečnosti. Uporabi se jo lahko tudi kot naraven izolacijski material za stavbe. Po nepreverjenih podatkih se po slovenskih travnikih pase okoli 12.000 ovc. Če vsaka ovca letno prispeva 1,5 kg volne, to pomeni okoli 180 ton čiste ovčje volne letno. Rejci ovce strižejo enkrat ali dvakrat letno. Približno 35 % rejcev ostriženo volno zavrže v smeti, gozdove, jame, lahko pa služi za izdelavo različnih naravnih izdelkov iz volne. V predilnici ovčje volne Soven v Selnici ob Dravi volno predelujejo za nadaljnjo uporabo ter iz nje izdelujejo naravne izdelke in tekstil. Med barvami so najbolj zaželene naravne, kot so bela (drap), siva in melirana domača ovčja volna. Zadnja leta je trend naravno ekološko barvanje preje v pastelne barve, kot so zelena, modra, rdeča idr. Izdelki iz naravne ovčje volne, ki nosijo oznako ekološko in unikatno ter imajo certifikat art/craft Slovenija, so na voljo v prodajalni Soven Natura v centru Ljubljane na Ciril Metodovem trgu. Skupine, šole, društva pa si lahko po predhodnem dogovoru prodajalno v Ljubljani ali predilnico v Selnici ob Dravi tudi ogledajo.

Soven d.o.o., Selnica ob Dravi
www.soven.si

Ema EOL 127 Poleg predstavitev in šolanj za svoje partnerje, ki jih izvajamo na sedežu podjetja Ema, predstavljamo paleto izdelkov in naprav priznanih blagovnih znamk tudi širši javnosti, in sicer na sejmu TechExpo, ki bo med 18. in 21. aprilom na celjskem sejmišču. Predstavili bomo novosti na področju industrijskega označevanja, zaščitnega pakiranja, lepljenja in skladiščnega poslovanja. Stremimo k ponujanju napredne sledljivosti izdelkov za mala, srednja in velika podjetja. Zavedamo se pomembnosti ekološke ozaveščenosti, kar dokazujemo z ISO certifikatoma 14001:2015 in ISO 9001:2015. Dandanes je vse bolj pomembno nameniti pozornost dejavnikom, ki vplivajo na okolje, in prav v ta namen ponujamo naprave, ki so varčne in hkrati z obnovljivimi viri puščajo minimalne sledi v okolju. Celoten proces označevanja in sledljivosti bomo predstavili na sejmu TechExpo aprila v Celju.

Ema d.o.o.
www.ema.si

IMG 0651 EOL126KonferencaKonec januarja je Luka Koper organizirala konferenco o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu in možnostih napajanja ladij z električno energijo. Potekala je pod okriljem evropskega projekta Elemed, v katerem sodeluje tudi Luka Koper. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik uprave Dimitrij Zadel, ki je poudaril zavezanost Luke Koper k zmanjševanju vplivov na okolje. Dogodek sta obogatila evropska komisarska za mobilnost in promet Violeta Bulc in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Slednji je izpostavil, da ima Slovenija jasno vizijo na področju trajnostne mobilnosti in cilj postati ena najbolj prometno zelenih držav v Evropi do leta 2030. Evropska komisarka je povedala, da se Evropska unija zavzema za učinkovit in povezljiv prometni sistem. Evropska komisija bo v prihodnosti pristaniščem namenjala dodatna finančna sredstva za naložbe v uvajanje alternativnih virov energije, modernizacijo infrastrukture in izboljšanje povezav z zaledjem. Stališče ladjarjev je predstavil direktor za operativo Neptune Lines Nikos Paterakis. Strinjal se je, da je priklop na električno omrežje v pristaniščih okoljsko sprejemljivejši, predvsem za lokalno prebivalstvo, bodo pa ladjarji zaradi ekonomske upravičenosti potrebovali spodbudo za investicije v elektroenergetsko opremo ladij. Boris Sučić iz Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan je predstavil prve izsledke študije o možnostih uporabe električne energije kot alternativnega energenta v koprskem pristanišču. Študija bo zaključena predvidoma konec marca.

Luka Koper d.d.
www.luka-kp.si                      elemed EOL126                    elemd 2 EOL126

Zajeta slika EOL126Športni park RušeV okviru evropskega projekta PEGASUS, katerega glavni cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro omrežij, je Energetska agencija za Podravje vzpostavila pilotni projekt na lokalnem območju Slovenije, in sicer na območju Športnega parka Ruše. Izbrali smo skupino objektov, ki bi lahko predstavljala zaključeno samozadostno omrežje ter zanje vzpostavili sistem natančnega merjenja proizvedene in porabljene energije. S pomočjo meritev bomo simulirali delovanje porabnikov in proizvodnih virov ter izračunali potrebe po hranilnikih električne energije. Na podlagi teh meritev bomo pripravili matematične modele, s pomočjo katerih bomo simulirali delovanje mikro omrežij ob različnih pogojih. Preučevali bomo vpliv tehničnih, finančnih, okoljskih in zakonodajnih zahtev. Rezultati projekta bodo v pomoč načrtovalcem in uporabnikom mikro omrežij v Sloveniji. PEGASUS je mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner, zadolžen za področje komunikacije. Več o projektu na spletni strani https://pegasus.interreg-med.eu/.

EnergaP – Energetska agencija za Podravje                  Pegasus EOL126
www.energap.si

20180123 vzorci 1 5 AD1 EOL126VzorciV okviru razvojnega evropskega projekta SaltGae v družbi Koto demonstrirajo tehnologijo čiščenja odpadne organsko obremenjene slane odpadne vode. V januarju so sistem z odprtim bazenom z mikroalgami posodobili in nadgradili s predpripravo z anaerobno razgradnjo ter zagnali pilotno napravo. Voda, ki nastaja v skladišču kož, se očisti v več fazah: na situ, v dvostopenjskem granularnem anaerobnem filtru in nadalje z mikroalgami. Predvidena je še vgradnja enote za razsoljevanje, v algni obdelavi pa bo uporabljen izpušni plin iz motorja, na katerem se izkoriščata bioplin in odpadna toplota tako za ogrevanje reaktorjev kakor tudi bazena. Pri projektu sodeluje 19 partnerjev. Pilotne preskuse bodo izvajali tudi v Italiji (odpadna voda iz mlekarne) in Izraelu (odpadna voda iz ribogojnice), kjer so ugodni geografski pogoji za izrabo energije sonca za visok prirast mikroalg. Projektni partnerji raziskujejo možnosti za izrabo mikroalgne biomase in rešitve, ki bodo uporabne za obdelavo odpadnih voda iz živilske industrije. Več o projektu na www.saltgae.si.

Koto d.o.o.         logo1 EOL126       
www.koto.si