All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Kronoterm 121Poleti, ko se zunanje temperature pogosto dvignejo nad 30 °C, tudi notranje temperature prostorov hitro postanejo neudobne. Najpogosteje so stavbe hlajene s klimatskimi napravami, kar pogosto ni optimalno. Klimatske naprave namreč ohlajajo zrak, ki piha in povzroča nemalo težav. V takšnih prostorih lahko obolevamo za prehladi, povečuje se možnost nastanka bolečin v mišicah in sklepih. Obstaja moderna rešitev, ki ohladi prostore brez neprijetnega pihanja in posledičnih zdravstvenih težav. Toplotne črpalke Kronoterm imajo razvit popolni sistem za ogrevanje stavbe v zimskem času, v poletnih mesecih pa lahko zagotovijo prijetno sobno temperaturo prostorov. Poleg gretja na primarni strani zagotavljajo hlajenje na aktiven način (reverzibilne toplotne črpalke, kjer pri hlajenju deluje kompresor črpalke) in pa na pasiven način (pri toplotnih črpalkah zemlja/voda in toplotnih črpalkah voda/voda, kjer pri hlajenju delujejo samo primarne črpalke). Na sekundarni strani moramo imeti zagotovljen prenos hladu v prostore, kar lahko izvedemo z dinamičnim hlajenjem (konvektorji) ali z mirnim hlajenjem (talno ali stensko hlajenje). Z aplikacijo Cloud.Kronoterm se lahko ogrevanje ali hlajenje uravnava tudi na daljavo.

Kronoterm d.o.o.
www.kronoterm.com

ovitek v3_SLO-Petrol_121Skupina Petrol je objavila svoje trajnostno poročilo za leto 2016, ki smo ga pripravili v Fit medii, kjer smo specializirani za področje trajnostnega razvoja in pripravo trajnostnih poročil. Poskrbeli smo za strokovni vsebinski koncept, izvedbo in oblikovanje. Trajnostno poročilo je pripravljeno v skladu s smernicami GRI-4, pri čemer so upoštevana vsa specifična področja njihove dejavnosti. Poročilo o trajnostnem razvoju skupine Petrol je integralni del trajnostnih aktivnosti družbe, ki temeljijo na poslovni strategiji skupine Petrol do leta 2020. Predstavljeni so okoljski in družbeni odtis skupine Petrol in Sloveniji ter Petrolovi odgovori na globalne izzive: podnebne spremembe oziroma nizkoogljična družba, trajnostna mobilnost, energetska vzdržnost in odgovorno upravljanje s celotno paleto naravnih virov oziroma krožno gospodarstvo. Trajnostno poročilo podaja analizo sedanjosti in, kjer je smiselno, primerjavo s preteklimi trendi, hkrati je usmerjeno v prihodnost.

Fit media d.o.o.
www.fitmedia.si

Zeos 121Mladi med delavnico MC TrbovljeOrganizatorji projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, družba Zeos, d.o.o., pod sloganom E-cikliraj med drugim organizirajo tudi delavnice za mlade z naslovom »E-odpadki in naše okolje«. Do sedaj so jih izvedli že 22, in sicer v krajih, kjer so že postavljeni ulični zbiralniki za stare aparate, ki jih postavljajo po Sloveniji na ekološke otoke. Udeleženci se na delavnicah seznanijo z vsemi zbirno-predelovalnimi skupinami e-odpadkov in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Spoznajo lokacije uličnih zbiralnikov v svojih občinah in nekaj ostalih načinov pravilnega rokovanja z e-opremo. Dotaknejo pa se tudi obdelave in ponovne uporabe teh odpadkov. Pripravijo nekaj zanimivih sloganov, ki vse potrošnike pozivajo k E-cikliranju. Delavnice izvajajo skupaj z Zavodom Mladinska Mreža Mama, lokalnimi mladinskimi centri in izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si

Telekom 121Po tem, ko je Telekom Slovenije kot prvi v Sloveniji prejel mednarodni certifikat ISO 22301 za sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, so v letu 2017 certifikat tudi uspešno obnovili. Na ta način v Telekomu Slovenije dokazujejo, da svojim uporabnikom zagotavljajo zanesljivo delovanje, ob morebitnem izpadu storitev pa tudi njihovo hitro okrevanje. Ob tem so v Telekomu Slovenije uspešno obnovili tudi mednarodni certifikat ISO/IEC 27001, ki predstavlja standard za kakovosten in varen sistem vodenja varovanja informacij, saj se zavedajo pomena najvišje stopnje varnosti varovanja informacij.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si

ŠC-Celje-Srednja-šola-za-gradbeništvo-in-varovanje-okolja---Tilen-Pinter 121Odstranjevanje filtra iz naprave GRIMM aerosol.Tilen Pinter, dijak 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Celje, je v okviru raziskovalnih nalog projekta Mladi za Celje pod mentorstvom Janje Čuvan pripravil nalogo z naslovom Vpliv prometa z emisijami trdnih delcev PM10 in PM2,5 na ozračje parkirnih hiš. Za merjenje trdnih delcev v Parkirni hiši Glazija v centru mesta Celje in v Parkirni hiši Rimske terme v Rimskih Toplicah v določenih dnevih januarja in februarja 2017 je uporabil napravo GRIMM – aerosol spectrometer. Po opravljenih meritvah je dobljene rezultate koncentracij PM10 in PM2,5 primerjal glede na različne dneve in različni merilni mesti. Iz rezultatov meritev je razvidno, da frekvenca motornih vozil vpliva na spreminjanje koncentracije delcev PM10 in PM2,5. Onesnaženost zraka je večja v parkirni hiši, kjer je obremenjenost s prometom večja. Komisijo je prepričal z aktualno temo glede naraščanja onesnaženosti zraka v mestu, veliko vložene energije in lastnega eksperimentalnega dela. To je pokazal tudi v suverenem in kritičnem nastopu. Naloga je bila uvrščena v 1. skupino. Raziskovalna naloga je v celoti objavljena na spletnem naslovu https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201704193.pdf.

ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
http://gvo.sc-celje.si