All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Eko sklad EOL 124 125Reševanje energetske revščineEko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tistim lastnikom nepremičnin, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči in živijo na degradiranih območjih (občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje), povrne celoten strošek zamenjave starih peči. Poleg izboljšanja kakovosti zraka ta ukrep prispeva k zmanjševanju energetske revščine. Po novem so do teh spodbud upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka in tisti prejemniki redne denarne socialne pomoči, ki so najemniki občinskih stanovanj. Spodbuda v višini do 100 % priznanih stroškov naložbe se lahko nakaže tudi neposredno na bančni račun izvajalca, tako da prejemnikom spodbude ni potrebno založiti sredstev za izvedbo naložbe. Poleg tega so ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih za polnilne postaje za električna vozila.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si

Na Ministrstvu za okolje in prostor so v okviru priprave študije za strategijo države na področju termične obdelave odpadkov identificirali tudi možnost koriščenja dejanskih tehničnih zmogljivosti Toplarne Celje. Pri tem mora ministrstvo dokončno opredeliti status te dejavnosti (novela ZVO) in sprejeti druge pravne spremembe na tem področju. Okoljevarstveno dovoljenje trenutno velja za obdelavo 24.900 ton lahke frakcije in za 5.100 ton blata iz čistilne naprave, medtem ko je tehnična zmogljivost naprave po projektu ocenjena na 40 tisoč ton odpadkov letno. V Toplarni Celje kot regijsko zasnovanem projektu trenutno sprejemamo odpadke iz Savinjske regije (podjetje Simbio in VO-KA). Celje je sicer prvo in še vedno edino mesto v Sloveniji, kjer s termično obdelavo nenevarnih odpadkov s proizvodnjo toplote in električne energije že od leta 2009 uspešno zmanjšujejo količine odloženih odpadkov. Dejstvo je, da se še vedno del odpadkov ne da stroškovno in okoljsko učinkovito reciklirati. Zato je gorivo iz teh odpadkov smotrno termično izrabiti. Letos je bilo v Toplarni Celje s termično obdelavo odpadkov oddane že preko 30.000 MWh toplotne in 6.000 MWh električne energije. Pri tem postopku gre tako za okoljsko kot tehnološko in ekonomsko sprejemljiv koncept, katerega glavni namen je zmanjševanje količine odloženih odpadkov. V Savinjski regiji jih odložijo le še okoli 10 odstotkov.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
www.energetika-ce.si

ENJO EOL 124 125Zdrava klima v prostoruENJO je izvedel znanstveno študijo o onesnaževanju zraka s čistili. Rezultati govorijo zase. Dobra klima v prostoru je pomembna za zdravje in dobro počutje. V prostorih se pozimi zadržujemo celo do 90 % dneva. Zaradi slabega zraka se pojavljajo utrujenost, nezbranost in celo glavobol. Onesnažen zrak dolgoročno slabi imunski sistem. Po čiščenju z vlakni ENJO in vodo je bila vrednost delcev v zraku 0 mg/m³. Pri uporabi ekološkega čistila za steklo je bila izmerjena alarmantna vrednost delcev v zraku, in sicer 96 mg/m³ v primerjavi s čistilom za steklo brez ekološke nalepke, kjer je bila vrednost delcev v zraku 112 mg/m³ VOC. Vsako čistilo, tudi ekološko, pušča po čiščenju delce v zraku, velikokrat jih celo vonjamo. Mi smo hoteli izvedeti, kaj to pomeni za zdravje. ENJO ščiti zdravje celotne družine in ohranja dobro klimo v prostoru. ENJO lahko brezplačno in neobvezujoče tudi preizkusite.

ENJO, Alenka Kügerl s.p.
www.enjo.si

Eurofins Erico EOL 124 125Laboratorij Eurofins ERICoOdkar je ERICo prišel pod okrilje Eurofinsa in postal del njegove svetovne laboratorijske mreže, na svojem sedežu v Velenju ponuja zelo širok spekter laboratorijskih storitev. Mednarodna korporacija Eurofins ima namreč na voljo kar 130.000 analitskih metod. Preko načela One-Stop-Shop lahko zainteresirani v Sloveniji do njihove celotne ponudbe dostopajo preko Eurofins ERICo, kjer uredimo vse potrebno, da stranka zanesljive rezultate dobi v kar najkrajšem možnem času in ima za vse samo eno kontaktno osebo. Eurofins je ena največjih skupin neodvisnih laboratorijev na svetu. Njihova ponudba poleg okoljskih testiranj obsega še testiranja hrane, krme in kozmetike, farmacevtska in biološka testiranja ter klinično diagnostiko, preskušanje raznih produktov in industrijskih materialov ter forenzične preiskave. V času od pripojitve smo na Eurofins ERICo že pridobili nekaj naročil za testiranje materialov s strani avtomobilske industrije in prva povpraševanja po testiranju gradbenih materialov.

Eurofins ERICo d.o.o.
www.erico.si

Za doseganje dolgoročne uspešnosti v današnjem visoko konkurenčnem okolju narašča pomembnost vključevanja trajnostnih in družbeno naravnanih vidikov v poslovanje organizacije. Raziskave potrjujejo, da sistematično in celovito obvladovanje vidikov trajnostnega razvoja organizacije vodi v večjo učinkovitost in uspešnost. Izsledki nedavne raziskave Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, ki je bila izvedena v mednarodnem okolju, kažejo, da vključevanje trajnostnih vidikov v procese organizacije pozitivno vpliva na kakovost, okoljsko in družbeno učinkovitost, učinkovitost na področju inovativnosti in nenazadnje na finančno uspešnost organizacije. Uspešne organizacije se morajo osredotočiti na rešitve, ki temeljijo na pričakovanjih kupcev in družbe, ter na rešitve, ki prinašajo priložnosti za razvoj trajnostnih poslovnih modelov. Tehnološki trendi, kot je industrija 4.0 in internet stvari (IoT), pa odpirajo dodatne poti za inovativne in trajnostno naravnane poslovne modele.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
www.fov.um.si