All in one search

Ime podjetja

Create date

-

DSC 0069 EOL121V okviru projekta Gracilis - Green Answers Climate Change - Ozelenjevanje kot odgovor na klimatske spremembe, ki ga je prijavila Visoka šola za varstvo okolja v Velenju skupaj s partnerjema (Matrica, s.p. in Complementarium, Inštitut za raziskave narave in okoljskih tehnologij) so se v marcu, maju in juniju zvrstili dogodki ozaveščanja o ozelenjevanju. Projekt je sofinanciran iz projektnih klicev »Po kreativni poti do znanja«, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sodelujeta pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Akademski in gospodarski sektor na ta način prenašata znanje na študente, da bi ti okrepili poklicne kompetence. Gracilis se ukvarja s problemom podnebnih sprememb skozi raziskovanje učinkovitih rešitev za ozelenitev urbanih središč. Študentje so razvili dva zelena inovativna prototipa, ustvarili svojo spletno stran (www.gracilis.si) in izdelali ustrezen poslovni model.

Pripravila: dr. Lucija Kolar, dr. Daniel Vladušič

Visoka šola za varstvo okolja    Logotip Gracilis EOL121   MIZS EOL121   Logo EKP socialni sklad SLO slogan EOL121  
www.vsvo.si

Telekom EOL121V juniju je v Novi Gorici potekal zaključni zagovor evropskega projekta SUNSEED s področja raziskav pametnih omrežij. V projektu je sodelovalo devet partnerjev iz šestih držav (Slovenije, Nizozemske, Danske, Velike Britanije, Francije in Nemčije), glavni koordinator projekta pa je bil Telekom Slovenije. Cilj projekta, ki se je pričel februarja 2014, je bil razvoj tehnično-ekonomskega modela ter analiz za čim učinkovitejšo uporabo obstoječe telekomunikacijske infrastrukture za delovanje pametnih elektroenergetskih omrežij prihodnosti. Po postavitvi pilotnega pametnega omrežja so potekale meritve in analize primernosti tehnologije LTE in drugih dostopovnih tehnologij za nadzor elektro-energetskega omrežja. Znanstveno vodenje projekta je bilo v domeni Instituta Jožef Stefan, katerega strokovnjaki so na podlagi meritev napovedovali prihodnje stanje omrežja. Namen pametnih elektroenergetskih omrežij je optimizacija porabe energetskih virov za doseganje čim večje energetske in ekonomske učinkovitosti, s čimer se ustvarja dodana vrednost in zmanjšuje vpliv človeka na okolje.

Telekom Slovenije, d.d.  Telekom Sunseed color CMYK EOL121       Telekom sunseed1 EOL121
www.telekom.si

V letu 2017 se je pričelo izvajanje projekta PEGASUS, katerega cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro-omrežij. PEGASUS je mednarodni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner in je vodja delovnega paketa za komunikacijo. Projekt je osredotočen na simulacije delovanja mikro-omrežij, ki omogočajo nov pristop k načrtovanju in vodenju električnih omrežij in elektroenergetskega sistema. Načrtovanje in delovanje mikro omrežij bo eksperimentalno izvedeno na 7 pilotnih območjih. Na podlagi rezultatov bodo lokalne skupnosti lažje vzpostavile operativne ukrepe za uvedbo mikro-omrežij, katerih cilj je optimizacija proizvodnje in porabe energije. Preizkušeni poslovni model naj bi pokazal prednosti pametnih omrežij in administrativno olajšal njihovo širšo uporabo. Prvo srečanje projektne skupine je potekalo v aprilu v Potenzi, v Italiji. Več o projektu na spletni strani www.energap.si in www.fedarene.org/projects/pegasus-19001.

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si

Energetska agencija za Podravje LOGO COLOUR Pegasus EOL121

Zeos EOL121Družba Zeos, d.o.o., je v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj postavila že 569 uličnih zbiralnikov za stare aparate v 162-ih občinah. Mikrolokacije zbiralnikov se nahajajo na spletnem zemljevidu na strani stariaparati.si poleg še nekaterih drugih lokacij za oddajo tovrstnih odpadkov. V ulične zbiralnike se lahko oddajo mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, ure, grelniki vode, opekači kruha …), prenosne baterije in akumulatorji, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilni telefoni, tiskalniki, zvočniki, kalkulatorji, polnilci, fotoaparati, slušalke …) ter drugo malo opremo in orodje (sušilniki, električna orodja, brivniki, svetilke …). Vanje ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Oddajo se v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti) v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali v zbirne centre. V prvi polovici letošnjega leta je analiza pokazala dobre rezultate zbranih odpadkov v uličnih zbiralnikih, saj je bilo v zbiralnikih 96,4 % malih aparatov, 2 % baterij in 1,6 % ostalih odpadkov. Plan praznjenja uličnih zbiralnikov je predviden na 3 mesece, tako da zberejo v povprečju na en ulični zbiralnik 137 kg starih aparatov in baterij.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si

Zavod za gradbeništvo EOL121V Sloveniji smo zelo pozorni do neoporečnosti vodnih virov, vendar je zelo pomembna tudi kvaliteta materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. ZAG ponuja celovite raziskave možnosti uporabe proizvodov, ki so v stiku s pitno vodo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nas je pooblastilo za izdajanje certifikatov po specifikacijah iz 5. člena ZGPro-1, kamor sodijo tudi Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. V Sloveniji morajo materiali, ki so v stiku s pitno vodo, ustrezati zahtevam različnih zakonov in pravilnikov, vendar so postavljene zahteve definirane zelo ohlapno. Zaradi neurejenosti in zahtevnosti zakonodaje se v praksi pogosto izkaže, da materiali, ki se vgrajujejo v vodovodne inštalacije, niso skladni z zahtevami. Z namenom, da bi se to področje uredilo, je Ministrstvo za zdravje skupaj z NLZOH, NIJZ in ZAG izdelalo Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Priporočila so zasnovana kot priročnik za vse deležnike, na katere neposredno ali posredno vplivajo zakonodajne zahteve glede skladnosti materialov in proizvodov, ki so namenjeni stiku s pitno vodo. Priporočila pomagajo tudi pri dokazovanju izpolnjevanja pravno zavezujočih določil v zvezi s področno zakonodajo in pravilniki. Priporočila so dostopna na http://www.zag.si/si/naslovne-teme/pitna-voda.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si