All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Fraport Slovenija EOL 124 125Nagrada za najboljše trajnostno poročiloDružba Fraport Slovenija je prejela nagrado za najboljše letno poročilo na področju trajnostnega razvoja na 18. tekmovanju za strokovne nagrade na področju poslovnega in računovodskega poročanja, ki ga organizira časnik Finance. Tekmovanje je platforma za najvišje standarde v pripravi letnih poročil. Poročila ocenjuje neodvisna komisija, vsako poročilo pa je ocenjeno s točkami po posameznih področjih vsebine poročila in komunikacijskega vidika. Nagrada je vsekakor priznanje vsem, ki so pri poročilu sodelovali, predvsem pa prizadevanjem Fraporta Slovenija na področju trajnostnega razvoja. Nagrado sta sprejela poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir in Primož Primožič, strokovni sodelavec za varstvo okolja in odgovoren za projekt priprave poročila. »Trajnost in družbena odgovornost vsekakor postajata vse pomembnejši steber razvoja Fraporta Slovenija in veseli ter ponosni smo, da naša prizadevanja dobijo priznanje in potrditev tudi v obliki nagrad,« je povedal Zmago Skobir.

Fraport Slovenija, d.o.o.
www.fraport-slovenija.si

Gorenje EOL 124 125Plaketa za okolju najbolj prijazno podjetjeNa okoljskem srečanju, ki ga tradicionalno prirejata časnik Finance in Eko sklad, letos pa je potekalo pod naslovom Odličnost, inovativnost in učinkovitost v praksi - okolju prijazni projekti v Sloveniji in tujini, je Gorenje, d. d. prejelo nagrado za najbolj okolju prijazno podjetje. Uspešno udejanjanje naše strategije razvoja do okolja prijaznih izdelkov v Gorenju spremljata tudi sistematično zmanjševanje porabe energije in vode ter zmanjševanje količine odpadkov v proizvodnji. Uspešnost na tem področju nam potrjujejo tudi številna okoljska priznanja, ki smo jih prejeli doslej. Nagrado je v imenu Gorenja sprejela Vilma Fece, direktorica področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ki je ob tem dejala: »Veseli nas, da ste Gorenje prepoznali kot podjetje z jasno okoljsko vizijo in strategijo ter vrhunskimi okoljskimi dosežki skozi celoten življenjski cikel naših izdelkov. Največje priznanje pa nam dajejo tisti, ki vsakodnevno uporabljajo naše okolju prijazne izdelke v svojih domovih.« V Gorenju imamo dolgo okoljsko tradicijo, saj na tem področju s strokovnimi in organizacijskimi aktivnostmi delujemo že več kot trideset let. Zmanjšanje količine deponiranih odpadkov za 99,5 % na izdelek je rezultat doslednega ločenega zbiranja odpadkov, to je izločevanja nekovinskih sekundarnih surovin.

Gorenje, d. d.
www.gorenje.si

JUB EOL 124 125Zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem je v podjetju JUB že dolgoletna usmeritev. Sodimo med tiste proizvajalce gradbenih materialov, ki so odgovoren odnos do okolja, racionalno rabo surovin in energije, izrabo obnovljivih energetskih virov in druga trajnostna načela vključili v vsa področja svojega delovanja, še preden je to zahtevala zakonodaja. Na področju trajnostne gradnje največ energije in sredstev v JUB-u vlagamo v razvoj sodobnih in inovativnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov JUBIZOL. Toplotna izolacija JUBIZOL EPS ima v primerjavi z ostalimi izolacijskimi materiali za kontaktne fasade zelo nizek okoljski indikator ΔOI3 na m2 (vgrajenega materiala), t.j. primerljivega ali celo nižjega od izolacij naravnega izvora in okoli 2-krat nižjega kot toplotne izolacije mineralnega izvora. Smernico za določanje okoljskega indikatorja je pripravil avstrijski inštitut za zdravje in ekološke zgradbe IBO z namenom poenotenja oziroma standardizacije računanja vplivov zgradb na okolje v času njihovega celotnega življenjskega cikla. Okoljski indikator ΔOI3 je sestavljen iz treh najbolj reprezentativnih okoljskih vidikov, ki jih vsebujejo okoljske produktne deklaracije (EPD). Te so: potencial globalnega segrevanja, potencial zakisljevanja in potreba po neobnovljivih virih energije. Nižji kot je okoljski indikator gradbenega materiala, bolj sprejemljiva je njegova uporaba s stališča varovanja in ohranjanja okolja.

JUB d.o.o.
www.jub.si

Kemijski inštitut EOL 124 125Podelitev nagradeEvropsko združenje za vode (European Water Association - EWA) podeljuje prestižno nagrado, medaljo William Dunbar, posamezniku iz države članice EWA kot priznanje za izjemen prispevek pri razvoju in prenosu tehnologij na področju čiščenja odpadnih vod in zaščite okolja. Nagrado podeljujejo izjemnim posameznikom, sponzor nagrade je od leta 1973 nemški Messe München GmbH. Letos je EWA prestižno nagrado podelila prof. dr. Milenku Rošu, dolgoletnemu vodji Laboratorija za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu. Nagrado je prejel na slovesnosti, ki je potekala 6. novembra 2017 v okviru 13. EWA konference v Bruslju. V slovenskem prostoru je prof. dr. Milenko Roš prepoznaven in priznan strokovnjak na področju voda in odpadnih voda. Je avtor knjige »Respirometry of Activated Sludge« (Taylor & Francis, ZDA, 1993) in publikacij, ki obravnavajo čiščenje različnih vrst odpadnih voda, obdelavo odpadnega blata, meroslovje ter izrazje s področja voda v slovenskem jeziku. V Sloveniji je uvedel etalon za kemijo (področje voda) in organiziral medlaboratorijske primerjave za slovenske laboratorije, ki so vključeni v monitoring in analize odpadnih vod. Je tudi soustanovitelj in podpornik Slovenskega društva za zaščito voda (SZDV), bil je član upravnega odbora IWA (International Water association) v letih od 1995 do 2011 in ponovno v letu 2014.

Kemijski inštitut
www.ki.si

Komunala Novo mesto EOL 124 125Internetna stran e-simbiozaOdpadki iz enega podjetja so v krožnem gospodarstvu vir za drugo podjetje, vendar do letos v Sloveniji ni bilo enostavnega načina, kako bi lahko podjetja izvedela drug za drugega, si izmenjala odpadne vire, privarčevala in s tem zmanjšala odstotek odloženih odpadkov. Od julija letos pa lahko s pomočjo preprostega spletnega orodja e-Simbioza (http://esimbioza.fis.unm.si) podjetja pregledajo, katere odpadne vire kdo nudi oziroma katere išče in se tako dogovorijo za sodelovanje. Ne samo, da je e-Simbioza danes primer dobre prakse krožnega gospodarstva v Sloveniji, zaživela je s polnim tempom – k sodelovanju je že pritegnila slovenska podjetja, ki uresničujejo sodelovanja. e-Simbioza je rezultat partnerstva Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Komunale Novo mesto d.o.o. in Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Izdelavo so financirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Evropski socialni sklad Evropske unije v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/2017.
Pripravila: asist. Urška Fric, mag. inž. log., vodja e-Simbioze, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, in Simon Štukelj, vodja sektorja splošna komunala, Komunala Novo mesto d. o. o.

Komunala Novo mesto d.o.o.
www.komunala-nm.si