All in one search

Ime podjetja

Create date

-

1 Empower-image_okEOL117Po letu priprav se je pričelo izvajanje projekta EMPOWER, ki prinaša nove izzive in priložnosti devetim partnerjem projekta, kakor tudi drugim evropskim mestom, kjer se srečujejo s potrebo po zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in spremljanju energetske učinkovitosti v stavbah. Gre za mednarodni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodelujejo Slovenija, Švedska, Francija, Nemčija, Portugalska, Irska, Španija, Italija in Poljska. Vodja projekta je Energetska agencija za Podravje. V okviru projekta poteka izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in povezava z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva. Preko projekta želimo skupaj s partnerji dokazati, da je dobro gospodarjenje z energijo del dobrega upravljanja stavb. Več o aktivnostih, napredku in rezultatih projekta je na spletni strani http://www.interregeurope.eu/empower. Prvo srečanje projektne skupine je bilo v januarju 2017 v Mariboru, kjer smo imeli partnerji priložnost razpravljati o ključnih aktivnostih za dobro energetsko upravljanje in pridobivanje finančnih virov za energetske sanacije.

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si

thumb EU FLAGEOL117      thumb EMPOWEREOL117

 

Fit-media-www.shutterstockEOL117Na področju strokovnih izrazov in njihovih prevodov se pogosto srečujemo s številnimi različnimi prevodi in nepoenotenimi izrazi. Zato bo Fit media izdala priročnik Izrazje na področju voda, avtorja sta prof. dr. Milenko Roš in prof. dr. Mihael J. Toman, oba strokovnjaka z dolgoletnimi izkušnjami na področju voda ter pri delu s študenti, kjer sta pravilna raba izrazov in razvoj strokovnega izrazoslovja še posebej pomembna. Priročnik je namenjen tistim, ki se z vodami ukvarjajo na poljuden način, in tistim, ki se z vodami ukvarjajo znanstveno in strokovno. Dobra opora bo tudi prevajalcem, ki se velikokrat soočajo z iskanjem ustreznega prevoda strokovnega besedila. Priročnik bo vseboval najpomembnejše izraze s področja voda z ustreznimi obrazložitvami, ki so ponekod dopolnjene tudi s slikovnimi prikazi. Namenjen je predvsem prevodu angleških besed, osnovni interpretaciji in poenotenju pojmov, posebej pa bodo izpostavljeni izrazi, ki se pogosto napačno uporabljajo. Drugi del priročnika vključuje slovensko-angleški slovar na področju voda, kjer bodo zbrani slovenski in angleški izrazi iz prvega dela. Priročnik bo izšel v aprilu 2017.

Fit media d.o.o.
www.fitmedia.si

Piskar-foto-Uroš-PiskarEOL117Vrečka za dežnikeInovativen izdelek podjetja Piskar je ugledal luč sveta. Posebna vrečka, v katero lahko shranite moker dežnik, je sedaj dostopna na slovenskem trgu. Z njimi lahko pred »poplavo« zaščitimo avtomobilske sedeže, oblačila sopotnikov na mestnih avtobusih in ne nazadnje tudi preprečimo zdrse na razmočenih hodnikih ambulant in drugih javnih ustanov. Podjetje Piskar je eno največjih v proizvodnji polietilenskih vrečk za odpadke in vrečk za gospodinjstvo pri nas. V družinskem podjetju, ki danes zaposluje 26 ljudi, so sicer prvi predstavili vrečke za odpadke v zvitku, med prvimi so začeli izdelovati vrečke za odpadke s trakom, še vedno pa prvi in edini v Sloveniji izdelujejo tudi biorazgradljive vrečke za odpadke. »Usmerjeni smo v razvoj in ves čas spremljamo potrebe in želje naših kupcev. Vsak trud je prej ali slej poplačan in prepričani smo, da se bo tudi naš najnovejši izdelek – vrečka za dežnik – postopoma uveljavil na domačem trgu,« je poudaril Anton Piskar, predstavnik podjetja Piskar, ki je v veliki meri odgovoren za uresničitev idej. Vrečke za mokre dežnike je na svoje prodajne police med prvimi uvrstila trgovina E.Leclerc.

Piskar d.o.o.
www.piskar.si

Zeos.EOL117Projekt LIFE uspešenDružba Zeos, d.o.o., že dobro leto aktivno izvaja petletni projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj. V okviru projekta želijo potrošnikom omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij ter jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje. Z uličnimi zbiralniki so na ekoloških otokih in drugih lokacijah opremili že polovico slovenskih občin in izvedli že več 10 delavnic za mlade. Zbiralnike so v nekaterih občinah že praznili in povprečno zbrali okoli 150 kilogramov na posamezni ulični zbiralnik. Občanke in občani so jih dobro sprejeli, saj so bili zbrani odpadki dobro ločeni, le 2 % je bilo odloženih ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo. V večjih tehničnih trgovinah so postavili 56 zelenih kotov in pričeli z ozaveščevalnimi aktivnostmi na njihovih lokacijah. V mesecu marcu so organizirali natečaj »Izdelaj svoj domači zbiralnik za stare baterije«, spomladi pa bodo organizirali tudi strokovno konferenco na temo navad posameznikov pri ločevanju odpadkov.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si

Zavod-za-gradbeništvoEOL117GZS, ZAG in EIT RawMaterials vabimo na mednarodno konferenco Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin - »Pospeševanje prehoda v krožno ekonomijo z industrijsko simbiozo«, ki bo v ponedeljek in torek, 10. in 11. aprila 2017, na GZS. Na konferenci bo predstavljena skupnost znanja in inovacij EIT RawMaterials, nacionalni in regionalni okvir za prehod v krožno gospodarstvo, dobre prakse iz tujine, zakonodajni in strateški okvir ter izzivi in izkušnje slovenskega gospodarstva. Dogodek je namenjen prikazu aktivnosti v Sloveniji in širše, ki so v podporo krožnemu gospodarstvu, ter prepoznavanju priložnosti in izzivov, ki jih krožna ekonomija predstavlja za industrijo. V okviru dogodka bomo organizirali delavnico industrijske simbioze. Dogodek je namenjen industriji v regiji in okolici, ki išče priložnosti za optimizacijo vrednostnih verig, ter drugim deležnikom na področju krožnega gospodarstva. Kotizacije ni, obvezne so prijave. Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Program in prijavnico najdete na zag.si/novice.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si