All in one search

Ime podjetja

Create date

-

BTC trajnostno poročilo 1 EOL121V družbi BTC smo v sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji, obiskovalci in podporniki spisali številne navdihujoče družbeno odgovorne zgodbe ter stopili v korak naprej pri ohranjanju zelenega okolja. Sledi našega uspešnega delovanja smo strnili v Trajnostno poročilo družbe BTC za leto 2016, ki naj bo navdih za nove zelene in inovativne ideje. Sožitje z okoljem in družbo je vzvod za dolgoročno rast družbe BTC. V naši poslovni enoti Misija: Zeleno vznikajo trajnostne in inovativne zamisli ter ideje za dinamičen razvoj. Tako izvajamo vrsto projektov in aktivnosti pod okriljem šestih misij: Energetska učinkovitost, Varčno z vodo, Odpadki za surovine, Zeleni promet, Varnost za vse in Družbeno odgovorni. Odgovoren odnos do ljudi in okolja smatramo kot našo zavezo in obvezo, zato z dejavnostmi za trajnostni razvoj in družbeno dobrobit nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Vabljeni k ogledu Trajnostnega poročila na www.misijazeleno.si.

BTC d.d.
www.btc.si

Bent Excellent EOL121Od vse vode na svetu je zgolj 2,5 % sladke vode in od tega je samo 1 % na voljo človeštvu. Velik potrošnik vode je industrija in njene z vodo najbolj potratne panoge: papirna, živilska, tekstilna in kemična. V podjetju Bent smo zato prilagodili svoj prodajni program tako, da vanj vključujemo kombinirane čistilne stroje, ki uporabljajo Aqua Control System (ACS). Sistem s posebnimi gumami zadržuje vodo, ki se dozira pod pomivalne ščetke in s tem skrbi za manjšo porabo vode in čistila, kar vpliva tako na ekološki kot ekonomski aspekt čiščenja. Z ACS-jem v 2.500 m2 velikem objektu (stroj Scrubmaster B70) v 5-ih letih privarčujemo nepredstavljivih 81.250 litrov vode in okolje obremenimo z 812 litri manj čistila. Pozitiven učinek stroja, opremljenega z ACS-jem, je na okolje po 5-ih letih delovanja neprecenljiv, po drugi strani pa finančni prihranek v istem obdobju pokrije okoli 52 % vrednosti nakupa novega stroja.

Bent Excellent d.o.o.
https://bent.si

V današnjem informacijskem svetu in tempu, v katerem živimo, se avtomobilska industrija uvršča med največje onesnaževalce, saj za sestavo delov avtomobila in motorja porablja veliko naravnih virov. Gonilo avtomobilske industrije je prodaja novih avtomobilov. Kaj pa izrabljeni avtomobili? Kje končajo, kaj se z njimi dogaja? Ali se zavedamo nevarnosti izrabljenih avtomobilov in koliko jih je po ocenah letno odsluženih? Med študijem Varstva okolja na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj je bila opravljena raziskava, v kateri se je izkazalo, da večina anketirancev (72 %) ve, kam z odsluženimi vozili, vendar še večji delež vprašanih nikoli ni odpeljal izrabljenega vozila na odpad, torej lastne izkušnje s tem nimajo. Po oceni je v Sloveniji letno 30.000 tovrstnih vozil. Desetina se jih primerno uniči, večina pa gre v izvoz v vzhodne države (Romunija, Bolgarija, Srbija, BiH). Veliko pa jih, žal, konča tudi v naravi, kamor s svojimi nevarnimi ostanki sploh ne sodijo. S tem delamo škodo naravnemu habitatu in posledično samim sebi. Potrebna je odgovornost. Dejstvo ostaja: avto je nevaren odpadek in zato mora biti primerno in ustrezno razgrajen. Opravljeno raziskavo razumemo tudi kot ozaveščanje javnosti o tej problematiki.

Pripravil: Mitja Vladimir Bavdaž

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
www.bb.si

Frigologo skladisce_PC-Komenda_121Nov poslovni partner Frigologa so Ljubljanske mlekarne, ki bodo v novem Frigologovem logističnem centru v PC Komenda skladiščili predvsem sladolede. V novem logističnem centru je Frigologo v primerjavi s prejšnjim skladiščem povečal kapacitete v predelu zamrznjenih živil za desetkrat in ima na voljo 2.500 paletnih mest za shranjevanje zamrznjenega blaga. Celotne skladiščne kapacitete so povečali za dvakrat. »Naš center omogoča regulacijo temperaturnih režimov med -25 °C in 4 °C, saj so med našimi naročniki podjetja, ki potrebujejo različne temperaturne režime. Sodelujemo tako z domačimi kot mednarodnimi podjetji, proizvajalci in prodajalci živil. Naši partnerji so Mercator, Kodila, Zott, Žerak, Mlinotest, F.Krainer in drugi. Ponosni smo, da lahko zdaj mednje prištevamo tudi Ljubljanske mlekarne,« je povedal Aleš Erčulj, direktor Frigologa. Tina Prosen, direktorica Oskrbovalne verige v Ljubljanskih mlekarnah, je dodala: »K naši odločitvi za sodelovanje s Frigologom so botrovale njihove dolgoletne izkušnje in kakovost celovitih logističnih storitev, kar je izjemnega pomena pri ohranjanju kakovosti naših zamrznjenih izdelkov.« Zamrzovanje je zelo razširjena metoda podaljševanja obstojnosti živil in je ena izmed najboljših tehnologij ohranjanja prehranske in hranilne vrednosti živil. Zamrzovanje namreč zaradi nizkih temperatur zelo zmanjša ali pa popolnoma prepreči razvoj mikroorganizmov. V logistiki je ravnanje z zamrznjenimi živili velik potencial, zahtevajo izjemno kompleksne logistične procese, ki ne dopuščajo napak.

Frigologo, d. o. o.
www.frigologo.si

Renault-Nissan 121Renault je s partnerji v Versaillesu pri Parizu zgradil testno cesto s sistemom za induktivno polnjenje baterij med vožnjo. Ta električnim avtomobilom omogoča, da svoje baterije z močjo do 20 kilovatov polnijo pri potovalnih hitrostih značilnih za hitre ceste. V testni projekt sta vključena dva Renaulta Kangoo Z.E., ki bosta lahko po cesti vozila v nasprotnih smereh in hkrati prevzemala električno energijo. Poskusne vožnje bodo služile ocenjevanju delovanja sistema in prenosa elektrike med cesto in voziloma v okviru različnih praktičnih scenarijev vožnje. Brezžično polnjenje električnih vozil med vožnjo se iz znanstvene fantastike torej počasi spreminja v realnost.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
www.renault.si