All in one search

Ime podjetja

Create date

-

80 strani dokumentacije za 26 dreves

21. Feb 2018

Na Občini Bled smo pred enim letom z idejno zasnovo pristopili k novim zasaditvam visokodebelne drevnine ob obali jezera, od Grand hotela Toplice do Mlinega. Erozija na strmih brežinah nad obalo jezera, izjemno prometna državna cesta in številni sprehajalci ter kopalci so skozi desetletja pustili posledice. Predvsem visokodebelna vegetacija je žalostno propadala. Po pridobitvi projektnih pogojev nekaterih soglasodajalcev (ZVKDS, ZVN, DRSI, DRV) smo na občini izdelali geodetski načrt in arboristično oceno obstoječe vegetacije. Nato smo z vlogo zaprosili za soglasja k Projektu za izvedbo zasaditve 26 dreves, obrezovanju obstoječih in zatravitev brežin. Med drugim smo morali zagotoviti arheološki nadzor v času izvajanja saditve. Ob tem se je nabralo 80 strani dokumentacije, celotna vrednost del načrtovanja in izvedbe pa znaša slabih 16.000 evrov. Sicer pa smo na občini v Zdraviliškem parku v zadnjih dveh letih zasadili približno 1.500 vrtnic, od tega 828 sadik v decembru 2017 in med temi 235 vrtnic sorte Prešeren. Zasaditev je bila izvedena skladno s predhodno izdelano obširno projektno dokumentacijo in ustreznimi soglasji pristojnih državnih ustanov, ki določajo pogoje urejanja blejskih javnih površin.
Zapisal: Matjaž Berčon, direktor občinske uprave

Občina Bled
http://www.e-bled.si