All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Ekološka inovativna tehnologija za površinsko čiščenje s suhim snegom

18. Jan 2019

FerroCrtalicČiščenje s suhim ledomV podjetju FerroČrtalič konstantno sledimo najnovejšim trendom, dognanjem in ekološkim standardom. V okviru projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo razvili inovativno in okolju prijazno tehnologijo za površinsko čiščenje najobčutljivejših materialov s suhim snegom. Postopek površinskega čiščenja s suhim ledom se vedno bolj uveljavlja zaradi ekoloških prednosti, saj ne vsebuje sekundarnih onesnaževalcev, kot so topila ali abrazivi. Dosedanji razvoj v globalni tehnologiji površinskega čiščenja najobčutljivejših materialov še ni uspel ponuditi tehnologije, ki bi omogočala njihovo učinkovito čiščenje. Zato se proizvajalci soočajo s številnimi izzivi in težavami povezanimi z okvarami in napakami pri delovanju njihove industrijske opreme. Vse to posledično močno omejuje učinkovitost njihovih proizvodnih procesov in končno kvaliteto izdelkov. Na te izzive v podjetju FerroČrtalič uspešno odgovarjamo z intenzivnim razvojem rešitve za čiščenje s suhim snegom, ki jo potrebujejo proizvajalci v modernih procesno intenzivnih industrijah, kjer je potreba po čiščenju najobčutljivejših delov strojne opreme zaradi visoke stopnje avtomatizacije in robotizacije najbolj izrazita. Zapisala: Alena Bajrami Šemsidini, oddelek za kakovost in varstvo okolja 

FerroČrtalič d.o.o.
https://ferroecoblast.com/sl