All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Krono Multi S – hibridna toplotna črpalka

20. Nov 2018

Kronoterm hibridna toplotna crpalkaZunanja enota Krono Multi SKrono Multi S je nova Kronoterm toplotna črpalka z ultra tihim delovanjem in možnostjo izkoriščanja različnih toplotnih virov. Gre za hibridno napravo, ki za ogrevanje prostorov in sanitarne vode toploto črpa iz zraka in/ali zemlje, hkrati pa je tišja od delovanja gospodinjskega hladilnika. Gre za nov ekološki in varčen ogrevalni sistem, ki za ustvarjanje brezplačne energije uporablja obnovljiv vir zraka in zemlje. Preklapljanje se izvede glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energetsko učinkovitejša. Kot primarni vir toplote izkorišča toploto zemlje, ob morebitnih ugodnejših temperaturah zraka pa preklopi in kot vir toplote izkorišča zunanji zrak. S tem preusmerjanjem sistem doseže največjo učinkovitost z minimalnim naporom. Zunanja in notranja enota sta povezani s cevmi po katerih kroži protizmrzovalna kapljevina z vrhunskimi lastnostmi prenosa toplote.

Kronoterm d.o.o.
www.kronoterm.com