All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Načelo onesnaževalec plača lahko spoznate na delavnicah

13. Maj 2019

Tax Fin LexPodročje okolja ureja več kot 500 različnih predpisov. Med te spada tudi zakonska ureditev okoljske odgovornosti, ki določa, da mora vsakdo, ki s svojo poklicno aktivnostjo povzroči okoljsko škodo, to škodo sanirati in kriti stroške sanacijskih ukrepov. Dejstvo je, da več kot 70 % srednjih in malih podjetij ne pozna okoljske zakonodaje, kar ima lahko zanje pogubne finančne posledice. V želji po izboljšanju stanja v okviru projekta EcoLex Life, katerega nosilec je Tax-Fin-Lex, organiziramo brezplačne delavnice, kjer vam pomagamo razumeti zakonske zahteve, prepoznati tveganja za nastanek okoljske škode in izbrati najučinkovitejše preventivne ukrepe. S pomočjo orodja za oceno tveganj in izkušenih strokovnjakov udeleženci spoznajo okoljsko zakonodajo ter različne vplive, ki jih lahko ima njihovo podjetje na okolje – vodo, tla, zrak, naravo. Prejmejo pa tudi nasvete glede konkretnih rešitev za obvladovanje okoljskih rizikov. Delavnice bodo potekale 13. maja (odpadki), 21. maja (zrak), 30. maja (voda in tla) in 6. junija (prevoz nevarnega blaga).

Tax-Fin-Lex d.o.o.
www.tax-fin-lex.si