All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Prikaz procesa označevanja in sledljivosti na sejmu TechExpo

9. Apr 2018

Ema EOL 127 Poleg predstavitev in šolanj za svoje partnerje, ki jih izvajamo na sedežu podjetja Ema, predstavljamo paleto izdelkov in naprav priznanih blagovnih znamk tudi širši javnosti, in sicer na sejmu TechExpo, ki bo med 18. in 21. aprilom na celjskem sejmišču. Predstavili bomo novosti na področju industrijskega označevanja, zaščitnega pakiranja, lepljenja in skladiščnega poslovanja. Stremimo k ponujanju napredne sledljivosti izdelkov za mala, srednja in velika podjetja. Zavedamo se pomembnosti ekološke ozaveščenosti, kar dokazujemo z ISO certifikatoma 14001:2015 in ISO 9001:2015. Dandanes je vse bolj pomembno nameniti pozornost dejavnikom, ki vplivajo na okolje, in prav v ta namen ponujamo naprave, ki so varčne in hkrati z obnovljivimi viri puščajo minimalne sledi v okolju. Celoten proces označevanja in sledljivosti bomo predstavili na sejmu TechExpo aprila v Celju.

Ema d.o.o.
www.ema.si