All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Prva delavnica projekta FutureFlow za aktivne odjemalce uspešna

24. Jul 2018

ELESUdeleženci delavnice projekta FutureFlowV ponedeljek, 11. junija, smo družbe ELES, GEN-I in EIMV v sodelovanju z Energetsko zbornico Slovenije v okviru delovnega paketa 5 in delovnega paketa 6 izvedle prvo delavnico za aktivne odjemalce, ki so vključeni v projekt FutureFlow. Udeleženci so bili aktivni odjemalci iz Slovenije, ki so udeleženi v pilotnih testih, in aktivni odjemalci s tehničnimi možnostmi za zagotavljanje fleksibilnosti. Predstavniki družb ELES, GEN-I in EIMV smo udeležencem predstavili namen in cilje projekta, pilotne teste vključevanja aktivnih odjemalcev, njihove trenutne rezultate ter možnosti za aktivne odjemalce pri nudenju sistemskih storitev v okviru novih poslovnih modelov. Projektni partnerji smo z aktivnimi odjemalci izmenjali mnenja o projektu ter z njimi razpravljali o izkušnjah sodelovanja v pilotnih testih. Aktivni odjemalci so podali tudi nekaj predlogov za izboljšave.

ELES, d.o.o.
www.eles.si