All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Skupina SIJ zavezana k trajnostnemu razvoju

18. Jan 2019

SIJ Elektrooblocna pecElektroobločna peč71 jeklarskih družb globalnega pomena, med njimi tudi Skupina SIJ, je pri Svetovnem združenju jeklarjev podpisalo Listino trajnostnega razvoja. Jeklarstvo je ena izmed strateško najbolj pomembnih proizvodnih panog na svetu, saj neposredno vpliva na gospodarski, družbeni in okoljski svetovni razvoj. Podpisnice bodo tesno sodelovale s svojimi najpomembnejšimi deležniki in svojo proizvodnjo in proizvode razvijale tako, da bodo zmanjševale svoj vpliv na okolje in ga varovale. Poslovale bodo transparentno, svojo trajnostno naravnanost pa širile skozi svojo celotno prodajno in nabavno verigo. »Skupina SIJ izkazuje svojo trajnostno naravnanost skozi vertikalno integracijo in delovanjem po načelih krožnega gospodarstva ter z zniževanjem porabe naravnih virov. Iz stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji jekla, ustvarjamo nove proizvode, odvečno toploto, ki nastaja pri proizvodnji jekla, pa oddajamo v omrežje daljinskega ogrevanja za ogrevanje mesta na Ravnah na Koroškem. Ob vsem tem skrbimo za zagotavljanje varnih pogojev dela za zaposlene,« je nekaj dobrih praks nanizal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

SIJ d.d.
www.sij.si