All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Skupini SIJ nagrada PRIZMA za komunikacijsko odličnost

25. Maj 2017

SIJEOL _118Nagrada PRIZMA 2016Skupina SIJ je za celostno interno ozaveščevalno kampanjo o varnosti in zdravju pri delu Znamo varno, zmoremo zdravo prejela nagrado PRIZMA 2016, najvišjo slovensko strokovno nagrado s področja odnosov z javnostmi. Nagrado je podelilo Slovensko društvo za odnose z javnostmi v okviru Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ), ki je potekala v Portorožu. Nagrade za odličnost izvedenih komunikacijskih programov so podelili v šestih različnih kategorijah, Skupina SIJ pa je slavila v kategoriji programov internega komuniciranja. Kampanja Znamo varno, zmoremo zdravo za ozaveščanje zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu je potekala od aprila 2016 do zaključka leta in je bila prva celostna komunikacijska kampanja v Skupini SIJ. Varnost pri delu in promocija zdravja sta v metalurški dejavnosti, kjer 70 odstotkov zaposlenih dela v zahtevnem proizvodnem okolju, izredno pomembna tema in velik izziv. V okviru komunikacijske kampanje so v Skupini SIJ pripravili splet komunikacijskih aktivnosti, prek katerih so v petih proizvodnih družbah na Ravnah na Koroškem in Jesenicah posredno ali neposredno v kampanjo vključili skoraj 3.000 zaposlenih. Kampanjo nadaljujejo tudi v letu 2017. Poleg nadgradnje lanskih aktivnosti letos poseben poudarek dajejo osebni odgovornosti zaposlenih.

SIJ d.d.
www.sij.si