All in one search

Ime podjetja

Create date

-

Zapiranje zank za družbo brez odpadkov

20. Nov 2018

Interseroh zapiranje zankKrožni tok odpadkovTrajnostni koncept krožnega gospodarstva prodira v različne gospodarske panoge in temelji na zavedanju, da viri proizvodnje niso neomejeni. V družbi Interseroh že od samega začetka uspešno razvijamo rešitve za družbo brez odpadkov, s katerimi zapiramo zanke, preprečujemo nastajanje odpadkov in ohranjamo naravne vire. Pri tem se naslanjamo na inovativen poslovni model, ki ga sestavljajo elementi ponovne uporabe (ReUse), zmanjševanja (ReDuce), recikliranja (ReCycle) in razmisleka (ReTh ink). Recikliranje je eden od pristopov krožnega gospodarstva, ki gre z roko v roki s ponovno uporabo ter obnovo obstoječih materialov in izdelkov. Z učinkovito uporabo obnovljivih virov in energije, predelavo, obnovo in ponovno porabo se namreč podaljšuje življenjska doba izdelka. Hkrati pa je vedno pomembna tudi skrb za zmanjševanje količin vseh vrst odpadkov, odgovorno ravnanje z njimi ter vključevanje v ustrezne sheme ravnanja.

Interseroh d.o.o.
www.interseroh.si